Kreativa nätverk!

Igår var jag på en inspirations-workshop med jämställdhetsfokus. Ämnet för dagen var kreativitet och entreprenörskap. Vi diskuterade mycket nätverkande och dess syften.

Jag tänker att nätverk kan många olika syften;

  • Det nära nätverket som vi har som familj har sitt syfte – i mitt fall trygghet, kärlek och närhet
  • Mina arbetskamrater har sin funktion som en stabil bas för min dagliga gärning och uppdrag
  • Nätverk som egenvärde för positivt handlande
  • osv, osv

Problemet med begränsande nätverk är att det är samma människor jag träffar. Charlotte Kvarnhem sa på workshopen att 95% av de tankar vi tänker varje dag är desamma som vi tänkte igår.

Hur gör jag då om jag ska kunna tänka nytt i nätverk? Troed Troedsson resonerar om frågan utifrån perspektivet sociala medier i detta klipp.

Nätverk för nya kreativa lösningar måste bestå av människor du annars inte hade träffat, tror jag.

Ordet är bredda!

Det behöver inte ske via sociala medier. Jag skulle säga att sociala medier för nätverksbyggande mer handlar om en teknik för att göra nätverkandet effektivt.

Jag tror alltså att vi måste ha ett utifrån och in perspektiv och vi måste träffa nya människor – hur ska vi annars lära oss något nytt?

Jag trot det dessutom behövs minst en ingrediens till och det är mod – eller som Rollo May säger ”Skapande mod”

Skapande mod är att våga närma dig det outgrundliga, att utforska det du är rädd för. Modet utanför boxen tar oss närmare avgrunden, det vi inte förstår. Tänk på konstnären genialitet som kan övergå i vansinne och självmord. Skapande mod är att balansera på den gränsen. Skapande mod är att exempelvis våga fundera på livets mening, på varför vi lägger ner så mycket kraft på saker som inte har någon som helst betydelse när vi är döda. Men skapande mod kan också vara att se nya vägar att utamana de paradigm och rutiner som styr ditt liv.

…vänta en sak till.

Om du vill ha hjälp i en kreativ process, beskriv ditt problem – när du redan tänkt ut ett förslag till lösning har du stoppat både ett kreativt och ett medskapande flöde hos andra. – Våga fråga!

Dela: