Kreditkorts- och rese-representationskostnader 2010

Katrineholms Kuriren har begärt ut och idag fått uppgifter om mina kostnader för representation, resekostnader och kreditkortfakturor under 2010.

För att du kära bloggläsare ska ha samma möjlighet till insyn publicerar jag samma uppgifter för nedladdning i excel-format eller i pdf-format. Du får gärna höra av dig med frågor.

  • Resekostnader, representation: Rese- och logikostnader samt kostnader för extern representation för kommunchefen. Ingen personalrepresentation bokförd. Det kan finnas resekostnader bland dessa som avser kommunledningshandläggare men dessa uppgår till mindre belopp. Vidare innehåller fliken uppgift om de intäkter som avser fakturerade föreläsningsuppdrag. En del av resekostnader är ju förknippade med dessa uppdrag och har därmed fakturerats vidare.
  • Eurocard: Samtliga fakturor under 2010 från företaget Eurocard som är knutna till Mattias Janssons kort. Observera att flera av posterna finns med även under fliken resekostnader, representation.
Dela: