Kvalitetsmässan är utan kvalitet

Jag har pga av mässarrangörens totala avsaknad av de mest grundläggande formerna av respekt och god ton beslutat mig för att inte på något sätt delta i Kvalitetsmässan som går av stapeln i mitten av november. Jag skulle haft i två seminarium och avsåg tillsammans med en kollega att delta under hela mässtiden.

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av verksamheter och samhälle i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

[wikipop language=”sv”]Kvalitet [/wikipop]är

En produkts eller tjänsts inneboende egenskaper som uppfyller en kunds förväntningar och krav

Följande har hänt

(mitt perspektiv)

På dagen idag, den 30:e september förra året fick jag meddelande om att

Kommundirektören har pekat ut ditt projekt

Vid en frågeundersökning av Kommunforskning i Västsverige (KFi) som genomförts med Sveriges samtliga kommunchefer har ditt projekt ”Arbete med sociala medier” pekats ut som ett bra exempel på en kommunal innovation.

I detta läge fick jag beskriva projektet på ca en A4-sida.

I slutet av januari fick jag meddelande

Gratulerar! Ditt bidrag till GötaPriset har tillsammans med 51 andra projekt nominerats för att vara med och presenteras under Kvalitetsmässan, den 15-17 november på Svenska Mässan i Göteborg. Projektet har under hård konkurrens valts ut bland 379 insända bidrag. Vi har noterat följande rubrik på det nominerade bidraget

Allt bra så långt. Nu var det en ganska ordentlig ansökan som skulle till. Jag kände inte att jag kunde ta detta som en del av mitt arbete så jag la ner en hel del familjetid på detta. Ansökan Götapriset skickade jag in och jag lade sedan upp allt jag skrivit i olika inlägg här på bloggen.

Här får jag genom en kollega se att jag tydligen ska tala på mässan utan att någon frågat. Jag, Anders Kihl från Borås med Erik Blix som moderator (byts sedan ut mot Annika Bergström utan meddelande). Ingen har vidtalat mig om detta, märkligt.

Jag får en bekräftelse på att ansökan är emottagen. Nästa kontakt är i början av juni.

Den 9 september har vi hunnit läsa och bedöma alla uppsatser och meddelar om ditt projekt är med bland de ca 5 som är i finalen om GötaPriset. Finalprojekten kommer att ingå i en mindre skärmutställning tillsammans med övriga slutnominerade för Kvalitetsmässans fem olika utmärkelser.

Jag tänker inte mer på det. Den 15:e september får jag via dialogpartnern ”Medarbetaren” här på bloggen reda på att det inte blev något GötaPris. Jag ringer direkt till handläggaren hos kvalitetsmässan för att kolla om det är sant. Han har inte tid att prata utan lovar återkomma. Fem dagar senare ringer jag upp. Då försöker han tala bort det och tala om något seminarium. Vid det laget så hade jag ju också läst på webbplatsen. Han försöker tala bort det. Jag är tydlig med att jag är missnöjd. Han lovar återkomma. Nästa samtal är precis på samma sätt. Bland annat så tycker han inte att han ska kontakta alla nominerade. Det räcker att de publicerar det på webbplatsen. Tillslut säger jag till honom att jag inte tror att jag är intresserad av mässan längre, pga hans bemötande och deras sätt att hantera mig som fyllt mässan med innehåll. Han konstaterar bara att det är mitt val.

Jag funderar några dagar på hur jag ska hantera detta. Jag vill inte göra något förhastat och framförallt inte agera spontant känslomässigt med risk för att det har att göra med besvikelse för att inte få priset. Jag pratar med ett antal personer om detta för att se om jag är helt fel ute.

Igår lade jag också ut en tweet.

Jag fick en del respons

Några minuter senare så får jag ett mail.

Hej Mattias, vi söker dig för att höra vad som hänt med anledning av negativ twitter-kommentar. Vi är alltid tacksamma för synpunkter på förbättringar.

Det seminarium där du är med drar bra med folk och har redan 100 anmälda.

Detta mail var inte skickat av samma handläggare.

Ytterliggare några minuter senare så ringer Henrik Edman som är operativ verksamhetschef. Vi gör upp att höras under kvällen. Henrik har, givet det andra jag mött en ganska bra attityd. Han tycker att man iallafall borde ha mailat de som nominerats och fyllt konferensen med innehåll. Men åsikter som att vi kan ju inte ringa runt till alla får mig ändå inte på andra tankar. Var och en av de som hjälpt Kvalitetsmässan har säkert lagt ner tio timmars tid på sin ansökan. Är de då inte värda två minuters telefonsamtal? Det är egentligen det enda han tycker de kunde gjort annorlunda. I övrigt så handlar samtalet om att det är synd att jag uppfattat saker på så sätt.

Jag bestämmer mig då för att jag inte vill delta eller ens förknippas med Kvaltetsmässan. En arrangemang som bjuder in måste visa respekt för de deltagande.

Kvalité är som sagt

En produkts eller tjänsts inneboende egenskaper som uppfyller en kunds förväntningar och krav

En arrogant syn kombinerat med extremt dåliga administrativa rutiner är en mycket dålig kombination och i min bok är det inte kvalité.

Jag beklagar till dig som valt att lyssna på mig i något av de seminarier som jag skulle delta i. Om du vill så hör gärna av dig så ska jag försöka ordna det på något annat sätt.

Kvalitetsmässan är utan kvalitet

Uppdatering 1/10

Kvalitetsmässan bekräftade under gårdagen min avbokning. Senare på kvällen vid halv åtta tiden får jag detta mail. I mailet så bifogas konferensprogrammet, med mig med.

Som sagt, en arrogant inställning och katastrofala administrativa rutiner är inte kvalitet.

…allt handläggaren hade behövt göra var att svara på mina frågor och erkänna att det gått fel. Det är en viktig sak i kvalitetsledning – att lära av sina tillkortakommanden.

Uppdatering 7/10

Igår fick vi detta program där jag fortfarande finns angiven som föreläsare till jobbet. Det känns inte bra att de fortsätter använda mitt namn i sin marknadsföring.

Kvalitetsmässan är utan kvalitet

 

Dela: