Lärande genom nätverk inom organisationen

…eller som Mats Liljerehn kallar sociala intranät.

Just nu bedriver Mats Liljerehn en studie kring sociala intranät och intervjuar därför chefer som har intressserat sig för frågan. Bakgrunden kan ni läsa här.

Avsikten är belysa hur ett intranät kan förvandlas till ett socialt intranät och några viktiga vinklingar som kommer att belysas är:

  • chefers uppfattning och erfarenheter om intranät och socialt intranät
  • möjligheter till kommunikation, information, interaktion och kompetensutveckling i sociala intranät
  • möjligheter eller risker med sociala intranät

Om du vill får du gärna nedan ta del av den intervju som Mats genomförde med mig och Jessica Sjögren. Vi pratar bla om;

  • Det viktigaste för att dela med sig av erfarenheter är att det finns en mottagare 
  • Presentera inte ett problem utan att komma med ett förslag på lösning
  • Hur beslutsfattande går till, före – under – och efter delaktighet i en offentlig organisation
  • Vikten av handledning
  • Vad är kompetens?
  • Hur kan man strukturerat arbeta med kompetensplanering?
  • …med mera

Om det vi talar om väcker synpunkter hos dig – låt oss ha en vidare dialog om det, lämna din syn!

Dela: