Led för att bli ledd!

Jag tycker att problemet med dagens chefer är att vi tror att det är vi som ska leda istället för att leda för att bli ledda.

Ledarskap är att påverka och att påverkas.

När ett ledarskap fungerar bra så märker du det när människor runt omkring dig börjar agera som du tänkt, men inte sagt.

Vem som helst kan besluta över någon annan.

Varje beslut du som chef tar över en annan människa är ett nederlag för ditt ledarskap som du måste fundera på hur du kan undvika nästa gång.

Ett modernt ledarskap kortar avståndet mellan utförare och mottagare – utan att uppdraget passerar chefen.

Ett modernt ledarskap talar om problem, inte om lösningar.

Behövs då chefen? Ja – processen måste ledas. Strukturerna måste byggas. Det är ledaruppdraget!

Dela: