Ledarskap & Digitala värderingar

CC by UggBoy♥UggGirl

Ledarskap är att påverka och att påverkas. I en kommunens uppgift ingår att leda platsen. I en kommunchefs roll ingår att leda tjänstemannaorganisationen och att representera kommunen utåt. Tanken och ansatsen i detta går ihop. Jag verkar med och för fem deviser för ledarskap.

Kopplingen mellan detta förhållningssätt som ledare och det gällande på sociala medier är så härlig. Jag har fått förmånen att tala om det på flera konferenser om att vara en attraktiv arbetsgivare – ”Employer Branding” också kallat arbetsgivarmärke.

Att acceptera att världen är i ständig förändring kräver att du ser världen och tar in, dvs. att du också ser och skapar nätverk utanför dig själv, med ny input.
Att ta och utkräva ansvar är hela grunden för mänsklig förändring. Den som inte tar ansvar för motgång kan heller inte göra det i medgång. På sociala medier blir det tydligt då människor har uppfattningar om vad den kommunala organisationen ska göra, istället för att se sin del. Att vända perspektiv kräver möten. Effektiva möten i nya nätverk underlättas enormt av sociala medier.
Att hela tiden relatera utifrån och in är en nödvändighet för att utvecklas i förhållande till sin omgivning. Att få fokus på dem vi är till för är en ständig kamp. Det naturliga för en människa är att utgå från sig själv inifrån och ut. Vi har exempelvis haft mycket diskussioner kring att information som inte direkt påverkar anställda numera går ut samtidigt till anställda och medborgare. Det är ett synsätt, en synvända att förstå att de vi är till för alltid har rätt till insyn.
Du kan inte förändra någon annan, det enda du kan göra är att bidra till någon annans förändring. Det gör du genom att möta andra människor och där är dialog vägen till lärande både på sociala medier och i ledarskap samt för all del i livet i övrigt.
Ibland är det lätt att tänka att någon annan borde göra si eller så. I grunden finns det bara en människa vi förfogar, all förändring börjar med mig själv. Att ständigt på sociala medier och i ledarskap och utveckling se sin egen del är viktigt. Att på riktigt förändras inuti kräver öppenhet för i vem du är. Bara det du visar för andra kan du få feedback på och där med en input för förändring.
Dela: