Ledarskapet har misslyckats när du utövar makt

 

Andreas de Klerk, leg psykolog skriver i på Dagens Samhälle – debatt att ”Chefen måste våga vara chef

Det auktoritära ledarskapet är bättre än sitt rykte, inte minst inom den offentliga sektorn.

Auktoritärt ledarskap handlar om maktutövning.

Auktoritärt ledarskap, alternativt auktoritarism (jämför totalitarism) är ledarskap som kräver åtlydnad och som inte tolererar någon opposition.

Jag anser att de Klerk har fel. Ett auktoritärt ledarskap ger kortsiktiga vinster men urgröper förtroendet i en organisation, skapar rädslor och ger således ett bristande ansvarstagande. Ett auktoritärt ledarskap agerar på det beteende som syns och bryr sig inte om varför medarbetaren agerat på just det sättet som ska korrigeras.

 

En bra ledare är tydlig. En bra ledare ska utkräva ansvar av medarbetarna. Bara den som tar ansvar kan utvecklas. Det är en oerhört stor skillnad på om en medarbetare arbetar åt dig som chef, eller åt den som ni ska leverera till. Bara genom att korta det avståndet mellan utförare och mottagare kan verklig brukar/ kundnytta uppstå. Problemet är inte att de anställda inte gör som du säger som chef. Problemet är att när du utövar makt så sker leveransen till dig, inte till kunden/ brukaren. Offentlig sektor behöver inte fler händer. Offentlig sektor behöver fler hjärnor.

 

Att då som de Klerk menar förändringstakten och kraven på effektivitet kräver ett auktoritärt ledarskap är fel. Det som behövs är en genomgående förståelse hos alla medarbetare om vilka problem och utmaningar vi står inför. Vi måste våga vara öppna med våra fel och brister. Då aktiveras allas förslag till lösningar. Den som känner till att vi har problem har en betydlig större benägenhet att acceptera en lösning.

 

…och nej – jag är inte så naiv att tro att allt går att lösa i konsensus. Men att utöva makt är enkelt. Att själv låta sig påverkas och att påverka människor på ett djupare plan så att lösningen kommer inifrån är svårare.

Det är ledarskap!

 

När jag utöver formell makt över andra så är mitt förhållningssätt att det är ett misslyckande i mitt ledarskap. Ibland är det nödvändigt och ibland har jag någonting att lära.

 

Ledarskap är att påverkas och att påverkas av andra!

Dela: