Ledning, medning och medling

Det finns dåliga ledare. Fega ledare. Ledare som inte är ledare. Jag stöter på dem ibland.

Ledarskap är att påverka och att påverkas. Men en ledare måste ibland vara chef. En chef fattar beslut och dömer av till förmån för de mål som ska uppnås.

Dessa avarter av utövande av ledarskap gör det lätt för sig och fattar ogärna beslut. Ledare som använder tankarna på ett fungerande medledarskap för att gömma sig från att ta beslut. Låt oss kalla det medning, eller medling.

Medning och medling kan vara väldigt bra om det görs som en del i ett fungerande ledarskap men det måste också finnas en fast hand annars blir ledarskapet fegt, oansvarigt och tärande för medarbetarna.

Ledarskap syftar till syvende och sist till att organisationen når sina mål med så lite resurser och lidande som möjligt.

 

Dela: