Lokalt är globalt

image

 

Jag är inspirerad av Jan Eliasson, en man med en naturlig framtoning och en enormt stor och djup kompetens om världen ur ett makroperspektiv.

Vi har världen i Sverige och Sverige finns i världen. Men vet ni att Sverige bara är omsluter 0,8% av världens ekonomi?

Det finns inget lokalt, lokal är globalt. Länder vi tidigare kallat utvecklingsländer såsom Kina, Indien, Brasilen, Sydafrika och Indonesien är inte bara ekonomiska krafter, de är världspolitiska krafter av rang. I detta sammanhang är Sverige som land för litet, vi behöver verka genom och vara lojala mot Europeiska Unionen som sett i ett globalt perspektiv är en relativt liten sammanslutning. Jag tror att det det lätt att vi var och en begränsar vårt tänkande och perception till det som är oss närmast.

Det är som att vi inser att vi påverkas, vi har vetskap om att vi såväl ekonomiskt som teknologiskt är sammanlänkande globalt men vi tar inte konsekvenserna av det. Åter, lokalt är globalt!

Globala problem har tyvärr inte globala lösningar. Vi ska inte tro att någon överstatlig makt eller institution kommer att lösa några problem åt oss – eller vad tror du?

Ingen kan gör allt men alla kan göra något.

Kommunikationen i dialog är grunden för att verka och påverka tillsammans. Med ett förtroende för varandra vågar vi vara öppna med vilka vi är och vilka problem vi har. Jag tror att om  människor får en plattform för samarbete så kommer de kommer att samarbeta. Därför tror jag på nätverkssamhällets kraft att skapa en bättre värld. Vi är de vi är, men vi är också våra relationer. Ju mer vi samarbetar och destå mer nära relationer vi har ju bättre förutsättningar har vi för ett globalt ansvarstagande, eller vad tror du?

Dela: