Lön som en del av kakan

Idag skriver Aftonbladet, med citat från undertecknad Chefer – vad gör ni för att höja lönerna?

Lön är ett så hett område. Vissa hävdar att lönen och en aktiv lönepolitik hämmar kreativitet, jag har skrivit om det tidigare bl.a. i detta inlägg om Lönen som hämmar kreativitet. Andra hävdar motsatsen och framför en linje i enlighet med de kommunala avtalen. Kommunerna är såtillvida på många sätt långt framme i sin lönepolitik. I det kommunala löneavtalet (pdf)  står att läsa;

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

I offentlig sektor bestäms våra intäkter primärt av andra och inom ramen för de ekonomiska resurser vi har så skapar vi verksamhet. Mängden pengar är definierad och inom den ramen är allt prioriteringar. Det betyder att om lärarna, såsom sägs i artikeln ska ha 10 000 kr mer i månaden så ska det tas någon annanstans ifrån. Vinklingen här är nog ofta att hålla sig borta från vård, skola, omsorg och ta pengarna från ledning och administration. Men både ledning och administration är till för vård, skola, omsorg. 85 procent av kommunens kostnader går till vård, skola, omsorg.

Jag tycker att kommunalt anställda gör ett fantastiskt jobb, varje dag. 90 procent av landets elever trivs med sin lärare. Absolut skulle många ha mer i lön för att premiera det, men kakan att fördela är densamma och det är det vi gör i vår lönepolitik, även då vissa menar att det skadar mer än förbättrar.

Dela: