Mångfald är klokskap

Idag skriver Hanne Kjöller (HK) kärnfullt och klokt på Dagens Nyheters ledare – signerat om Mutbrott: Lika barn mutas bäst. Läs den!

Jag tror att HK är inne på något väldigt viktigt som skulle kunna sammanfattas med att likriktning ger enfald. Det är bara genom att få in nya impulser som vi kan växa och fatta kloka beslut.

Mångfald är grunden för att kunna tänka nytt. Strategin för att ta del av olikheter kan skifta. Jag skrev igår om Öppna din värld för intryck! som kan vara ett sätt. Det handlar om att våga vara öppen mot ”slutkund”.

När det gäller dem du har närmast digi vardagen så blir mångfalden också avgörande. Men här finns också andra problem. Det finns en dragning, tror jag, hos många människor att välja att omge sig med människor som är lika en själv. Om man dessutom är chef så finns maktaspekten med och ger i sig en vilja att vara till lags.

HK är ute efter mångfald hos upphandlare och sätter samman upphandlarnas likriktning med motpartens. För om man som ledare inte får avvikande intryck från dem som är närmast så kan man kanske få det från kunden eller motparten. Om allt detta saknas så kan beteenden utvecklas som för oss som står utanför verkar helt absurda, men som i det som är de inskränktas världs förstås är helt rationella.

 

Dela: