Med 3 100 medarbetare har jag aldrig för mycket att göra

Katrineholmsmässan 017 by cybriks…och har jag det så måste det bero på att jag arbetar fel som delegerande ledare. Ungefär så retade en en medarbetare mig idag.

Det ligger en hel del i det tycker jag. I en så stor organisation så borde vi effektivt kunna dela på arbetsuppgifterna för dem vi är till för oberoende av organisationstillhörighet så att alla medarbetare får en rimlig arbetsbörda.

Ju större organisationen är ju mer beroende är vi av strukturer för att fungera. Ju mer tid lägger vi ner på att informera och upprätthålla styrprinciper som styrdokument, delegationer och ansvarsområden.

Det finns klara synenergieffekter med stora organisationer men det finns också en risk att komma för långt ifrån slutkund och att positionera sig i sin del av organisationen.

Det är som att när vi inte kan hålla ihop en grupp med relationer så tar strukturen över.

Kanske kan det förklaras bl.a. av det som kallar Dunbars tal, som menar att det finns en kognitiv begränsning på runt 150 personer som en människa kan upprätthålla stabila sociala relationer med sedan tar strukturen över.

IMG_7500 by katrineholmskommunMen tänk på några av de organisationer som varit mest framgångsrika som Apple och IKEA. Varken Steve Jobs eller Ingvar Kamprad är ju kända som några goda delegerande ledare.

Av vad jag läst så tror jag att de båda brutit mot de flesta råd du kan läsa i en ledarskapsbok. Samtidigt så har de en närhet till sin organisation och till sin produkt vilket få andra har. De nästan är organisationen, vilket gör att det finns en relation, en vision och ett värde i deras sätt att agera som tar bort behov av så mycket styrning genom struktur.

Kanske skapar/skapade de förutsättningar för att styra företagen relationsmässigt genom sig själva?

Kanske är det hela grejen?

Alla medarbetare har en relation med företaget genom dess ledare, vilket gör att Dunbars tal håller?

Själv var jag helt ute och cyklade i samma fråga häromdagen.

Jag var och träffade Katrineholms kommuns 12 chefstrainéer, ett underbart gäng. Två av dem känner jag väl eftersom vi arbetar i samma hus, men alla arbetar i Katrineholms kommun. Jag råkade hur som helst säga ungefär; jag, Jenny och Jessica som arbetar ihop… FEL, FEL, FEL.

Self-Rejuvenation by Jaimito Cartero

För att leda och med det både påverkas och påverka en så stor organisation utan att strukturera ihjäl oss så ska jag nog bli ännu tydligare med vem jag är, vara mer engagerad i värdeskapande detaljer och upprätthålla relationer med fler, även om det inte står i ledarskapslitteraturen.

Eller?

Dela: