Medledarskap

Jag skrev för några år sedan ett inlägg om medledarskap.

Gillar du video så kan du följa tankarna i dessa fyra klipp, som är en del av min V-logg som kommundirektör i Botkyrka. Vill du hellre läsa så går det bra nedan.

Häng på – låt oss utmana synen på ledarskap!

Mattias pratar om medledarskap – del 1 from Botkyrka kommun on Vimeo.

Mattias pratar om medledarskap – del 2 from Botkyrka kommun on Vimeo.

Mattias pratar om medledarskap – del 3 from Botkyrka kommun on Vimeo.

Mattias pratar om medledarskap – del 4 from Botkyrka kommun on Vimeo.

 

Den traditionella synen på ledarskap i Sverige håller inte ihop. Vi tror att vi verkligen, innerligt vill ha ett ledarskap genom andra, men vi agerar inte så.

I vår kultur är chefen den som bestämmer. Tror du mig inte så fråga ett barn vad en chef gör. Svaret blir i nio fall av tio att chefen bestämmer. Chefen har alltså tagit mandat och befogenheter och med det ansvar. Sedan går ett gott ledarskap ut på att ge det tillbaka.

Tänk istället om du inte tar det, utan istället ser att din roll som chef är att se till att det som ska göras görs. Ingen arbetar för dig, vi arbetar för en uppgift. Ditt ansvar är att facilitera processen så att målen nås. Det enda du inte kan lämna ifrån dig är ansvaret för processen mot målet!

Låt mig ta ett exempel som visar att detta tydligt.

Hos tidningen Chef kan vi läsa 9 punkter för ett bra chefskap. Jag kommentarer, i stycken något sarkastiskt, nedan.

1. Ledarstil

Chefen är en förebild som sätter exempel för alla chefer inom organisationen. Han eller hon bottnar i och är tydligt med sina värderingar. Chefen har ett stort engagemang. Han eller hon förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen.

Chefen har alltså ett större ansvar än andra som förebild, engagemang och i att bottna i sina värderingar? Det innebär ju att kraven inte är generella och att chefen redan från början sagt att det är skillnad på dig som medarbetare och mig som chef. Tänk om alla anställda insåg att vi är förebilder för varandra. Vi skapar arbetsplatsens värderingar – vi, däribland chefen.

2. Delegering

En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetne chefen inser att man inte kan göra allt själv. En bra chef vet skillnaden på att delegera och dumpa – eller bara arbetsfördela. Han eller hon delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den.

Jaha, så återigen ska chefen lämna tillbaka något som hon eller han från början tagit? Tänk om chefen istället inte tagit det. Om ansvaret från början var hos den som ska utföra uppgiften.

3. Motivera

Uppmuntran och belöning i all ära, men en bra chef motiverar även med konstruktiv feedback. Han eller hon ser också sina medarbetares nästa steg och hjälper till att skapa förutsättningar för deras utveckling.

Just detta med konstruktiv feedback ska alltså chefen gå i bräschen för. Det är tydligen viktigare att chefen gör det än att det blir en naturlig del av organisationskulturen. Tänk istället om alla medarbetare kunde känna ansvar för varandras motivation.

4. Konflikthantering

En bra chef lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme även när det hettar till. Det handlar såväl om egna personliga konflikter som att hjälpa medarbetarna med deras om så behövs. En bra chef jobbar också för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter.

Chefen är här en sorts superhjälte som kommer in och hjälper de stackars medarbetarna med det som de inte klarar av själva. Självklart har chefen en uppgift om det inte fungerar, men chefen är för tusan ingen förälder. Hantera inte medarbetarna som barn.

5. Kommunikation

En bra chef är tydlig med mål och vision och kan uttrycka sig på ett sätt som skapar enighet snarare än oro. Han eller hon förmår visualisera det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. En bra chef är en god storyteller, är tydlig med sina värderingar och »walk the talk«. En bra chef har också en medvetenhet om hur media fungerar.

En bra chef vet tydligen från början mer om mål och vision än vad medarbetarna vet. Chefen har alltså skaffat sig informationsmakt över medarbetarna, men i sin stora godhet så kommer hen att dela med sig. Det verkar också viktigt att det är just chefen som hanterar media. Tänk istället om medarbetarna i grunden förstod och hade tillåtits vara med och skapa mål och visioner. En organisations varumärke kan aldrig representeras av en person, chef – alla medarbetare är varumärket!

6. Beslutsfattande

En bra chef är beslutsmässig, har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Han eller hon är flexibel utan att tappa målet och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden. Chefen har förmåga att skilja på när det krävs snabba beslut och när något måste beredas längre. Han eller hon tar in flera aspekter, men klarar också att hålla sin linje även om den blir ifrågasatt.

Det är ju alldeles uppenbart att det är chefen som ska fatta besluten. En alternativ väg hade varit att säga att chefen ska se till att beslut fattas.

7. Rekrytering

En bra chef attraherar talanger. Han eller hon bygger team, tar hänsyn till mångfald och tar in personer som kompletterar sig själv, såväl som varandra, snarare än spegelbilder av sig själv. En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare. Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl ledningsgrupp som det större teamet.

Det är tydligen chefen man jobbar för här så det är viktigt att chefen attraherar och nogsamt väljer ut medarbetare. Ett alternativt synsätt hade varit en attraktiv arbetsplats där alla medarbetares attraktion och nätverk tas med i rekryteringsprocessen.

8. Personligt

En bra chef vågar vara sig själv. Det innebär också att visa sig mänsklig och tillåta sig att misslyckas ibland. Han eller hon ser en poäng med att vara synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, utan att behöva bli privat.

Bara att det behöver sägas ger en bild av chefen som en övermänniska. Man skulle också kunna tänka sig att det är allas ansvar att skapa en mänsklig arbetsplats. Chefens roll är i det fallet att agera om så inte är fallet.

9. Resultat

Hur ser organisationens resultat ut och hur mycket av det kan härledas till chefens ledarskap? En bra chef är målinriktad. Skapar resultat, på kort och lång sikt. Tappar inte fokus. Ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens bästa.

Herregud – det är chefen som skapar reslutat! Det måste väl ändå vara ett missförstånd. Jag skulle säga att resultat skapas av oss tillsammans.

 

Ja, du förstår var jag vill komma. Problemet med dagens ledarskapsteorier är inte att de i sig är felaktiga utan att de utgår från ett klassiskt hierarkiskt synsätt. Om vi, mig i allra högsta grad inräknad, skulle kunna ändra det så skulle så mycket vara vunnet.

Alla är ledare!

Dela: