Mentorskapets gåvor

I Katrineholm har vi ett trainée-program för framtida ledare. Ett sextiotal personer sökte programmet och 12 framtida ledare antogs. Det är 12 riktiga pärlor. Engagerade, reflekterande och seriösa medarbetare som jag tror kommer att utvecklas till fullfjädrande ledare om de bara vill. Fokus i programmet är den personliga utvecklingen – allt utifrån tesen att ledarskapet är personligt. Jag gillar det 🙂

Som en del i programmet så har vi ett mentorsprogram. Jag är mentor för adepten Maria Martini och vi träffas ungefär var tredje vecka någon timme. Varje tillfälle är en möjlighet till lärande för oss båda. Idag på vårt möte så fick jag en tidig födelsedagspresent. En tavla som får manifestera en av våra bärande diskussionspunkter – rörelse.

When nothing goes right – Go left

Vår diskussion idag färdades i olika tankebanor.

Förändring – ändring av riktning kräver en energi som är större än energin vidmakthållandet av den redan inslagna riktningen. Är det inte det som förklarar varför den missnöjda alltid hörs mer än den som är nöjd?

Om jag väljer att fokusera på att vi ska uppnå istället för att fokusera på hur vägen dit ser ut så har jag betydligt lättare att ändra den inslagna vägen.

Tänk om jag skulle kunna ha lite mer is i magen och följa det som sker – vad säger man ”go with the flow”?

Det finns alltid en annan väg – problemet är bara att se den.

When nothing goes right – Go left

Dela: