När har du nått målet?

Vad är målet med det jag gör just nu?

(dvs läser min blogg ;))

 • Eget lärande?
 • Andras lärande?
 • Gemensamt lärande?
 • Att pricka av ”att-göra-listan”
 • Mys-förkovran?
 • Nätverksskapande?
 • Underlag för eget arbete?
 • …något annat

Vad jag vill åstadkomma med det jag gör kommer att bestämma när jag anser att jag är klar. När jag är klar lämnar jag detta bakom mig och bidrar inte längre på samma sätt.

Flum?

Låt mig förklara hur jag menar. Om mitt mål är;

 • Eget lärande – så är jag klar när jag lärt mig
 • Andras lärande – så är jag klar när du lärt dig
 • Gemensamt lärande – så är jag klar när vi lärt oss
 • Att pricka av ”att-göra-listan” – så är jag klar när jag läst
 • Mys-förkovran? – så är jag klar när jag känner att jag är klar
 • Nätverksskapande – så är jag klar när vi lärt känna varandra
 • Underlag för eget arbete – så är jag klar när jag fått det jag behövt för framtiden

Ett konkret exempel;

Vi håller på att införa en intern kommunikationsplattform, vilket innebär många intressanta diskussioner. Bland annat har frågan med publicering av exempelvis riktlinjer och anvisningar kommit upp.

Det är viktigt att det finns med på vårt framtida intranät. Men vad är det som är målet med en anvisning? Är det att den ska finnas, eller att den ska tillämpas?

Rimligtvis att den tillämpas tänker jag. Det är dock inte så lätt att få gehör för. Om staten sagt att vi ska ha en viss riktlinje så ska vi ha det. Som kommunchef och ämbetsman tycker jag absolut det, men det är INTE målet, tycker jag.

Att informera i en skriven text ger en väldigt liten följsamhet om man inte svarar på frågan varför. Ja, kanske inte ens svarar utan kommunicerar frågan varför. När vi frågar oss varför så kommer vi närmare det egentliga målet. Riktlinjen är någonting vi gör på vägen mot målet. Det är inte målet.

På en kommunikationsplattform som ska vara en del i vår styrning och ledning av organisationen så måste kommunicerandet om varför vara central och publiceringen av en riktlinje egal. Eller åtminstone underordnad målet.

Målet är att brukaren har fått behovet X – uppfyllt – inte hur vi gör det!

Dela: