När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen

CC by uggboy

Jag funderade på att kalla detta inlägg för ”Konceptuell frustration ger kvantitativ styrning”. Det är precis vad jag vill få fram.

Konceptuell frustration – Jag har många idéer. Jag blir frustrerad när jag, under lång tid och med stort tålamod 😉 lagt fram min syn men när jag inte ser att det bidrar till någon annans förändring. Jag vill vara en ledare som både påverkar och påverkas av min omgivning. Jag vill att människor i min omvärld ska ta intryck. Intryck som går in i dig. Intryck som gör att du väljer att agera på ett nytt sätt.

Kvantitativ styrning – När jag inte når fram till en annans människas inre är det lätt att jag börjar styra handlingen istället. Jag börjar bestämma hur du ska göra något. Jag styr din handling. Jag mäter effekten, ofta numerär av ditt arbete. Utför detta, gör det så här många gånger osv.

Förändring? Jag tror inte att detta bidrar till någon långsiktig förändring hos någon.

Exempel – Om vi t.ex. säger att ”Katrineholms kommun ska vara tillgängligt via E-tjänster” så använder vi mål som styr vart vi vill nå. Det styr mer vad vi vill åtadkomma. Ännu bättre hade varit att svara på frågan varför. Då hade målet blivit något som ”Medborgare och företag ska kunna nå kommunen digitalt när som helst”. Problemet är att det inte inte blir ”tillräkligt” styrande. Då styr vi istället med nyckeltal. Nyckeltalet är kvantitativt. Vi säger exempelvis att Katrineholms kommun ska ha 20 e-tjänster.

Vad händer då? Om du styr mot handlingen, 20 e-tjänster så är det lätt att frågan varför kommer bort. Att 20 e-tjänster verkställs. Kanske kommer du att erbjuda 20 helt ointressanta e-tjänster? Kanske kommer du att dela en e-tjänst  i 20 delar för att uppnå målet? Kanske kommer du att införa de enklaste e-tjänsterna, inte de bästa?

Styrning är lätt – ledarskap är svårt. Jag tror att det är oerhört viktigt att veta när man gör vad;

 • Styr eller leder
 • Visionärt eller i detalj
 • Handling eller tanke
 • Konceptuellt eller kvantitativt

Jag tycker att vara chef, att peka med hela handen, att styra handling måste värderas som ett nederlag för ledarskapet. Vad tycker du?

Dela:
 • [Nybloggat] När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen – http://kommunchef.com/2010/10/nar-vision… #blogg #ledarskap

  • jandeman

   @Kommunchef hear hear. Lade in en kommentar på din blogg 🙂

   • @jandeman tack. Verkar som att vi delar inställning till ledarskapets inre.

 • Jan de Man Lapidoth

  Mattias! Jag håller med om din slutkläm – absolut ett nederlag. Intressant slump, jag körde ett seminarium med 55 chefer i Sigtuna kommun idag – med just detta grundbudskap om än förpackat i idén ”modigt ledarskap”.

  Detalj- och målstyrning gör chefer till sina egna begränsningar. Värderingsbaserat ledarskap rymmer flera potentialer:

  – lyfta energi/engagemang hos medarbetare som går på halvfart (det stora flertalet…?)

  – större effektivitet (när fler medarbetare går på fullt engagemang)

  – synliggöra de verkliga ineffektiviteterna (verksamheter där det fortsatt inget händer…)

  – frigöra chefers tid till ledarskap istället för administration av styrning och mål

  – långsiktigt bättre relevans i förhållande till kunder och samhälle

  I could go on…

  /jan

 • Pingback: Onsdag v40, Död åt IE, samt lite SD, HBG, internetcensur, android och ledarskap. | Entreprenörsskap, kreativitet och Helsingborg()

 • Eva Wing

  Varför når man då inte fram till någon annan? Varför måste detta övergå till handling? Vi människor har en benägenhet att tänka olika, vilket är bra. Men känner vi dem vi leder och vet vi hur de tänker? Måste vi inte känna dem vi leder för att veta hur vi ska motivera dem? Jag blir också frustrerad varje gång jag måste gå in och vara chef, det i sig är ett misslyckande. Men det är lärande.

  • Ja,

   jag gillar Kirkegaard som uttrycker sig så här

   Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.

   För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.

   Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.

   (Sören Kirkegaard)

 • Pingback: Tweets that mention När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen -- Topsy.com()

  • Jag håller med om din slutsats till fullo, fast jag i mitt huvud och ibland i ord, uttrycker det lite annorlunda.

   För ett tiotal år sedan arbetade jag inom den petrokemiska industrin. Ungefär med fyra års mellanrum stannas en cracker under ett par veckor för att man ska kunna utföra underhållsarbeten, man planerar på timbasis under denna tid och planeringen pågår flera år i förväg – det är mycket kostsamt när en sådan processindustri står still.

   Nåväl, planen sprack, ledningen fick kritik från styrelsen och en morgon klockan sju såg jag VD iförd overall springa omkring i anläggning, troligen med målet att skynda på arbetet…

   Min slutsats formulerades då till: När du börjar springa så har du redan förlorat!

   Tunnelseendet ökar, överblicken försvinner, det är tomt i kaptenens stol och organisationen driver planlöst.

   • Gud så sant! Dagens behållning ”När du börjar springa så har du redan förlorat!”

    Tack

 • Pingback: Känner så igen det >> När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen#comment-397 « Mia Ankarvall()

 • Pingback: Tweets that mention När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen -- Topsy.com()

 • Utmärkta tankar som vanligt. Visst är detaljstyrning ett misslyckande – en detaljstyrd organisation har inte högre sammanlagd hjärnkapacitet än chefen.

  Angående Kirkegardcitatet ovan önskar jag av mitt fulla hjärta att nån sloge honom i huvet på de som nu försöker inbilla oss att samhället genom toppstyrning från regeringen ska lyckas rehabilitera sjukskrivna utan att med rejäla anslag göra det möjligt att just möta varje människa där just hen är. (Och i huvudet på dem som inte gjorde det innan de nuvarande fick makten.)

 • Pingback: Fel ska inte begås, ändå begås de. När det händer så ska vi lära av det.()

 • Pingback: Kommunchef kommenterar #kommkomm – 2 November, 2010()

 • Pingback: Känner så igen det >> När visionen inte når fram kommer detaljstyrningen#comment-397 | Kommunikation via Digital Teknik()

 • Pingback: När har du nått målet?()

 • Pingback: Styrning eller stjälpning? | Mattias Jansson()

 • Pingback: Det är inte makten det är målet | Mattias Jansson()