Nära

En målning av Gerd Öhman, min mormorEn av anledningarna för mig att börja använda sociala medier var att öka transparensen och därmed insynen i kommunen och en kommunchefs arbete. ”Nära” är ett försök till en mer personlig ansats, baserad på veckan som varit, om det kan vara intressant – om inte, sluta läs här.

  

Denna vecka har varit en avslutsvecka inför sommaren. Halva ledningsgruppen gick på semester inför veckan.

För en tid sedan lyssnade jag på Anna Dyhre som talade om ”Employer branding”. Ett av budskapen från Anna var, inte överraskande, att en organisations berättelse bäst berättas av dess medarbetare. Det budskapet är något som går igenom mycket i organisationsvärlden – lyft fram individer och arbeta med storytelling. Jag skrev för en tid sedan ett inlägg, Resultat skapas av människor – Människor finns i strukturer där jag också ville visa på hur jag ser på ledarens roll i detta, att i första hand lägga strukturer som underlättar för människor att skapa ett positivt innehåll. Vi arbetar på det sättet på många fronter nu. Sedan jag lyssnade på Anna Dyhre så har vi inlett ett samarbete med tidningen Succé , med åtta reportage där medarbetarna har ordet.

Kommunens verksamhet är mycket bred och betydelsefull för människor på den här platsen. De värden som vi skapar i vår verksamhet skapas av dem som arbetar här. Här kan du se Katrineholms kommun genom medarbetarnas ögon.

Katrineholms Hall of Fame har utökats med våra fantastiska idrottare i Katrineholm Volley och kommer att invigas i sommar.

Men projektet omfattar fler steg. Gång- och cykeltunneln under järnvägen är första intrycket av staden för de tusentals resenärer som dagligen strömmar förbi. Här finns stora outnyttjade ytor som kan användas för att upprätta Katrineholm Wall of Fame. Ett galleri med Katrineholmare hälsar välkommen till vårt Katrineholm. Något som kan ge upphov till spontana samtal och ökad stolthet för orten. Katrineholmsprofilerna kan även i en film hälsa välkommen hem (Movie of Fame), samt presenteras med fördjupad information på katrineholm.se (Webb of Fame).

Likväl positiva som negativa värden skapas av människor. Denna vecka har jag varslat en medarbetare  om avsked. Avsked handlar om att en medarbetare grovt åsidosatt de grundläggande kraven i ett anställningsavtal. I detta fall så handlar det om en medarbetare som brutit mot ordningsföreskrifter och tagit med kommunens ägodel hem till sig utan tillstånd.

Denna vecka har det blivit klart att personalspecialist Emelie Geiborg slutar hos oss för att börja ett nytt jobb, i Linköpings kommun. Jag har arbetat tillsammans med Emelie i fyra-fem år, alltsedan jag var hennes mentor när hon gick personalvetarprogrammet på universitetet. All lycka till Linköping och lycka till Emelie, tack för din tid i Katrineholm (…och välkommen tillbaka) !

Denna vecka hade jag ett intressant möte med de som arbetar mycket med informationsfrågor på vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm. Mötet handlade framförallt om interninformation och kom att handla mycket om hur jag och de ser på skillnaden mellan extern och intern information.

Måste man som anställd läsa kommunchefens blogg för att få information?

…var en av frågorna som hade kommit upp från en av medarbetarna på förvaltningen. Vad ska man svara på det ? Min bild, där vi än så länge skiljer oss, är att jag inte tycker att det är något problem att extern information går ut samtidigt som intern, då informationen inte direkt berör medarbetaren. Jag är rädd för att öppenheten annars blir låg, att insynen försämras och att kommunanställda på något sätt får ett informationsövertag i förhållande till de vi är till för. Fortsättning följer…

Ett annat sådant område där inställningen skiljer sig mycket är bilder. Ska en kommun äga bilder? Principiellt tycker jag inte det. Det som är kommunens är det gemensammas och det är väl strålande om bilder av vår fina kommun sprids? Javisst, undantag är nödvändiga, i det fall avtal med fotografen finns som begränsar användningen, men jag anser att vi framöver inte ska träffa sådana avtal om det inte är absolut nödgat. Våra bilder och allt vi skapar borde så långt som vara under sk creative commons – det tillhör skattebetalarna!

Förra söndagen skrev jag ett e-post till Sveriges kommuner och landstings VD Håkan Sörman där jag uttryckte min frustration över SKL:s bristande engagemang i sociala medier. Efter viss mailväxling så ringde en avdelningschef från förbundet under slutet av veckan för ett sånt där – ”du förstår inte helheten, det är jättesvårt och jättekomplext”-samtal. Samtalet inleddes med;

Du har framfört synpunkter på vårt arbete, även på twitter – som läses av många…

Det grundläggande problemet är att de inte förstår, utan tror att det är en IT-fråga. Jag försökte förklara att det bara handlar om en hub där innehållet fylls på av andra, men jag kom inte fram. Skillnad var det när jag talade med webbchef Maria Nilsson på Dagens samhälle. Hon såg genast nyttan och ville absolut vara ett stöd åt Sveriges kommuner och landsting i att tillhandahålla en plats där kommunerna kan utbyta sina specifika frågor kring sociala medier. Kanske börjar vi med en happening kring ämnet? Vi jobbar vidare i höst.

Det roligaste facebookinlägget i veckan var kring en fråga om Katrineholm är Sveriges tråkigaste stad och här gav Katrineholmarna svar på tal och vi passade på att göra ett litet klipp om det.

I veckan var det kommunstyrelsen och där fattade man bl.a. beslut om Katrineholms fortsatta inriktning i varumärkesarbetet kring Sveriges Lustgård

Jag har också träffat ungdomar i sommarinitiativet Framtidboxen. I Katrineholm arbetar ungdomarna med framtidsspaning efter världens mest integrerade Katrineholm!

  • 5 aktiviteter som främjar integration mellan individer i skolan
  • 5 aktiviteter som främjar integration mellan individer på fritiden
  • 5 idéer som främjar integration i Katrineholms kommun som kommunpolitikerna inte redan vet om

Det blev en intressant diskussion om allt ifrån medborgarförslag, demokrati, cykelvägar och skateboardparker. En återkommande fråga hos ungdomarna var information. Att de inte får tillräckligt med information från kommunen. Eftersom de säger det så är det ju sant för dem, men jag har svårt att se hur vi ska göra mer – affisher var ett förslag från ungdomarna.

Samma sak var det senare i veckan när jag skulle intervjuas av ungkatrineholm. Där försökte vi lite olika varianter och det återstår att se vad de gör för reportage, trevligt var det i alla fall. Vi var bla nere i skyddsrummet.

I veckan besökte vi också stjärnkocken Tommy Myllymäki på Julita värdshus för ett trevligt företagsbesök.

Imorgon gör jag min sista arbetsdag inför semestern med intervjuer av två potentiella nya ekonomichefer till Katrineholm

Denna vecka är det ett år sedan Michael Jackson hastigt gick bort. En av hans starkaste låtar tycker jag är ”Man in the mirror” – All förändring börjar med mig själv!

Glad sommar!

/Mattias

Dela: