Nära undertecknad i veckan

Meet Here by Joe ShlabotnikVeckan har varit fylld med många givande möten och en del resande.

Vår IT-verksamhet är under förändring. Katrineholm är i framkant på många sätt och nu kraftsamlar vi för att stärka vår IT-verksamhet. Jag har de senaste veckorna lagt ner mycket tid på vad som komma skall. Det som hänt är att vi är överens om att Hans Haglund slutar som IT-chef när förordnandet efter nästan sex år går ut vid årsskiftet. Anledningen är att IT-kontorets leverans inte uppfyller verksamhetens behov och att Hans just nu inte finner kraft att som personalansvarig på IT-kontoret fortsätta driva igenom den nödvändiga förändringen. Vi avser att organisera verksamheten i projektform under ett år där jag och förvaltningschefen kommer att utgöra styrgrupp. Vi föreslår att Krister Berlin på SolidPark går in som IT-driftschef under detta år. Fackliga förhandlingar om IT-kontorets ledning och organisering genomförs under denna månad.

Money by lalunablancaI måndags var det budgetberedning med alla nämnder och förvaltningar. Vi har det oerhört slimmat nu i kommunen och förvaltningarna kämpar verkligen för att lyckas i sina uppdrag. Den enda förvaltning som vi var tvungna att träffa två gånger under veckan var Service- och teknik där många justeringar i verksamhet kvarstår för en budget i balans. Jag törs nog säga att alla verksamheter i kommunen behöver mer pengar och det är inte utan viss frustration jag som kommunföreträdare hör att regeringen menar att kommunerna har tillräckligt med pengar när man å andra sidan lagstiftat om att kommunerna måste ha överskott i sina finanser.  Det är en svår pedagogik inåt i organisationen också. Att utåt stå och säg att vi har en god ekonomi när behoven är så stora inåt och för dem vi är till för.

Ibland, oftast i den praktiska förberedelsen, funderar jag på varför jag tackar ja till dessa föreläsningar runt om i landet – men när jag är på plats så känns det alltid så bra. Att få möta nya människor och sprida Katrineholm känns oerhört viktigt. Denna vecka var jag på E-förvaltningsdagarna – där jag fick väldigt bra feedback och enligt min far som tittade på föreläsningen myntade begreppet att hålla tungan i rätt mun. Sedan talade jag också på bibliotekschefskonferensen ”Att hitta rätt i maktens korridorer”. Jag har bloggat om båda samt lagt upp mina föreläsningar på youtube.

Vi håller just nu på att rekrytera ny förvaltningschef till Viadidakt. Den nya förvaltningschefen kommer ha en central roll för den framtida samhällsutvecklingen och intresset för tjänsten har varit stort. Vi avser nu att gå vidare med fyra kandidater som också är kallade till intervju. I fredags träffade vi den första kandidaten.

I tisdags var jag på utbildning för krisledningsnämnden i Katrineholm. Jag tror verkligen att vi måste fortsätta arbeta med strukturen som ett stöd för olika innehåll. Därigenom kan vi lättare hantera anpassningen till det vi idag inte vet och det vi idag inte vet att vi inte vet.

I fredags hade vi till exempel möte om digitala infartsskyltar där vi genast kom in på innehållet och inte strukturen för skyltarna. Samtidigt vet vi att mycket av det innehåll vi önskar idag inte kommer vara det vi önskar om ett antal år framåt. Tricket blir då att ha en formgivning och ett budskap som blir blir tidsoberoende och som naturligt får människor att söka eller få information på en annan, dynamisk plats – ex via en länk eller dylikt.

För en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar förändrades kommunchefsuppdraget sedan en tid tillbaka och jag lämnade uppdraget som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. I samband med detta utvecklade vi också ledningsorganisationen. Kommunens ledningsgrupp består idag av samtliga förvaltnings- och koncernchefer samt personalchef. I onsdags hade vi vårt första ledningsgruppsmöte då vi bland annat besökte Katrineholms-Kuriren.

Som ett led i bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen träffades vi i fredags för att diskutera den översyn som ska göras av kommunledningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Den största lärdom jag tar med mig från tidigare förändringar är att vi kommer att lägga mycket tid denna gång på att undersöka ”problemet”, dvs att vända och vrida på frågorna;

  • vad fungerar idag?
  • vad fungerar inte idag?
  • varför?

För att sedan ställa oss frågan om vi ska göra en förändring. Vi planerar för att svaret på ”problem-frågorna” är klart i februari och först då tar vi ställning till ett eventuellt förändringssteg.

Som jag brukar säga

Människor tenderar att acceptera lösningar på problem de känner till

Helgen har jag spenderat i absolut lugn med familjen och goda vänner :=)

 

Dela: