Nominerad till Göta Priset!

Jag fick får några månader sedan en inbjudan att söka Göta Priset, för kommunal innovation. Nu har jag fått meddelande om att jag, tillsammans med 51 andra av de totalt 379 inlämnade bidragen nominerats. Det känns djupt hedrande. Speciellt glad blir jag också att se att Borås Stad är med. Extragrattis, jag håller på er 😉

Min ansökan var

Sociala medier för effektiv kommunikation

Sammanfattning

Kommunikation och kommun är sprungna ur latinets communis – gemensam. Sociala medier bidrar till att realisera detta. Jag är kommunchef i Katrineholms kommun och har uppmärksammat mycket för min aktiva och integrerade användning av sociala medier i arbetet. Idag har jag ett kontaktnät med tusentals människor för effektiv kommunikation.

Ansökan

Ställ dig frågan – Vem behöver ha telefon, email eller möjlighet till möten med människor i sitt arbete?

Val av kommunikationsform måste ske via de behov som de vi är till för har. Sociala medier finns och har funnits länge. En offentlig organisation kan inte välja att gå med i sociala medier, du är redan där.

Sociala medier kan betecknas utifrån teknik och då kallas de bl.a. facebook, twitter och bloggar. Sociala medier kan också beskrivas utifrån ett förhållningssätt som bl.a. innebär att vara personlig, att tro på öppenhet, att lita på att skapa tillsammans och att dela med sig.

Jag är kommunchef i Katrineholms kommun och har använt sociala medier i arbetet sedan september 2009.

Mina tre huvudsakliga kanaler är

  • Blogg: http://mjansson.se/
  • Twitter: http://twitter.com/kommunchef/
  • Facebook: http://www.facebook.com/kommunchef/

Mitt arbete har uppmärksammats mycket pga. av det unika nyskapande det varit i den kommunala världen. Jag har uppmärksammats i tidningar, tidskrifter och på mängder av föreläsningar och seminarier.

Sociala medier är en extremt effektiv kommunikationsform. Vi använder uteslutande ”gratis-verktyg” såsom Ustream för livesändningar, WordPress för bloggar, Flickr för bilder, Slideshare för presentationer och förstås Facebook, Twitter och LinkedIn. Dessa verktyg är alla sammankopplade för en tids och kostnadseffektivisering.

För att få en hög kvalité är socialamedier helt integrerade i våra mentala processer och har därmed effektiviserat och förbättrat det dagliga arbetet. Vi är våra relationer.

Idag har vi ett kontaktnät med tusentals katrineholmare, journalister, opinionsbildare och kunniga verksamhetsmänniskor som vi annars inte skulle ha haft. Vår Katrineholms-sida på facebook har 1300 ”fans”, jag har på min kommunchefssida över 900 katrineholmsvänner och på twitter nästan 1400 kontakter. Detta är ett ovärderligt nätverk för kommunikation och relationsbyggande. Relationer är med personer, inte med organisationer.

Lärdomar från att ta del av detta nätverkssamhälle är att kommunikation handlar om möten. Det är så lätt att bara utgå från sin egen världsbild. Det är viktigt för mig som kommunchef att få del av andra människors tankar och synpunkter. Via de sociala medierna får jag effektiv input från människor som jag i vanliga fall kanske aldrig skulle ha kontakt med.

Om du någonsin har hört att ”Det borde kommunen fixa” och tänkt att medborgaren borde se sin del så borde du testa empowerment via sociala medier.

Jag har lagt mig vinn om att hela tiden dela med mig av dessa erfarenheter till andra. Det sker bl.a. via att jag alltid live-sänder mina föreläsningar, har haft en webb-talkshow om sociala medier i offentlig sektor och att alltid dela med mig av lärdomar bl.a. via bloggen, vår webbplats och förstås via otaliga möten båda AFK (AwayFromKeyboard) och på dessa digitala kanaler.

Jag hoppas från botten av mitt hjärta att denna öppning kan ses som värdig till Götapriset.

Priset delas ut 15-17 november på Svenska Mässan i Göteborg. Jag kommer vara där 😉

Dela: