Noterat 19/4-11

Dagens personliga kommentarer

  • // GAPET // �
    En webbtjänst för att knyta nätverk om hur det är att vara anhörig till den som är äldre, långtidssjuk eller funktionsnedsatt.<br>Vad tycker du?
Dela:
  • Gapet är en utmärkt tjänst för anhöriga och kan utvecklas ännu mer enligt min uppfattning. Jag tänker på utbildning i t ex omvårdnad, enklare sjukvård och hur gör jag nu/i denna situation? Stöd från andra med just den erfarenheten är ett plus.

    • Vad roligt. Var det så att vi använder eller funderar på att använda den?