Noterat 29/5-11

Dagens personliga kommentarer

 • Döden och en remsa av tyg « Brit Stakston#comment-94
  Fint – en påminnelse om livets viktiga.
 • Lönelyft för lärare ingen självklarhet – Debatt – kkuriren.se
  Det är förstås beklagligt att vi är sena med lönesamtalen i år igen. Skolan är inne i en omstrukterring som tar tid och kraft från många. Den nya lönen gäller dock från den 1/4 och betalas ut retroaktivt. Det lärarförbundet efterfrågar är bl.a. min bedömning om huruvida lärare generellt borde ha högre lön. De refererar till en en kort intervju i Aftonbladet för tag sedan där jag svarade att jag ansåg att den individuella prestationen ska sätta lönen. Jag håller med om att det blir ett kort svar på en svår fråga, varför jag utvecklade det på bloggen dagarna efter, se gärna diskussionen på http://mjansson.se/2011/05/lon-som-en-del-av-kakan/ I det kommunala löneavtalet står att läsa;
  ”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.” I offentlig sektor bestäms våra intäkter primärt av andra och inom ramen för de ekonomiska resurser vi har så skapar vi verksamhet. Mängden pengar är definierad och inom den ramen är allt prioriteringar. Det betyder att om lärarna, såsom sägs i Aftonbladet-artikeln ska ha 10 000 kr mer i månaden så ska det tas någon annanstans ifrån. Vinklingen här är nog ofta att hålla sig borta från vård, skola, omsorg och ta pengarna från ledning och administration. Men både ledning och administration är till för vård, skola, omsorg. 85 procent av kommunens kostnader går till vård, skola, omsorg.
  Jag tycker att kommunalt anställda gör ett fantastiskt jobb, varje dag. 90 procent av landets elever trivs med sin lärare och många uppnår mycket bra resultat. Absolut skulle många ha mer i lön för att premiera det, men kakan att fördela är densamma och det är det vi gör i vår lönepolitik, även då vissa menar att det skadar mer än förbättrar. Lärarlönerna i Katrineholm ligger i paritet med riket. Hur pengar fördelas i kommunen är en fråga för våra förtroendevalda. De senaste två åren har politikerna valt att satsa exempelvis på förskollärares löner med 1 200:- per individ och månad.
 • Toppbloggaren Joakim Jardenberg:”Hemligheten bakom framgången? Expertis, engagemang och envishet” | CISION Blogg
  Man skulle kanske kunna sammanfatta Joakims råd i -Blogga är ingenting jag gör, det är någonting jag är. Jag gillar speciellt det faktum som framhålls att kommentarerna är bättre än inlägget. Grunden för lärande!
Dela: