Noterat 8/5-11

Dagens personliga kommentarer

  • Värdefulla och andra nätkontakter – Reflexer – kkuriren.se
    Att rollen som ex. den jag har som kommunchef är en del av mig som människa är svårt att ta till sig. I övrigt så kan ju alla elektroniska identiteter förfalskas. Läge för att vara källkritisk. Lägg också märke till Lars Knapasjös kommentar.
  • Sociala medier – när vi alla är autister?
    Intressanta tankar om olika kommunikations och tolkningsformer.
Dela: