Nu lämnar jag stadshuset

Höst by Kommunchef

Som kommunchef i Katrineholm har jag mitt tjänsterum på stadshuset Gröna Kulle. Jag har som en av mina fem deviser om ledarskap att alltid sträva efter att se saker utifrån och in.

Det är så lätt att upptas av mina egna behov. Att skapa min världsbild utifrån dem jag omger mig med och det material jag läser. I mitt fall är det också så att de allra flesta av mina närmaste på arbetet är människor som står i ett direkt beroendeförhållande till mig. Att få andras perspektiv är en drivkraft som är viktig för mig. Det är en anledning till mitt engagemang bl.a. på sociala medier.

När jag i slutet på förra året tog del av Katrineholms Kurirens granskning av våra skolor i Katrineholm så såg jag en bild som jag hade svårt att relatera till. Det beror både på felaktigheter i artikeln, men också på att jag inte vistas i den miljön. Att jag inte är där. Jag tror att jag måste få det perspektivet.

Jag ska, som en del i denna strävan att lyssna in, flytta mitt tjänsterum till Södra skolan i Katrineholm under vecka 10. Jag har med mig min närmaste medarbetare Jenny Bolander. Det är tema-vecka och de som vill träffa mig får komma dit istället.

Jag hoppas på nya ömesesidiga perspektiv!

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

(Kirkegaard)

Vad tycker du att jag ska göra för att bli bättre på att förstå din eller andras situation?

Dela: