Om

Mattias Jansson

Portträttfoton, fria att använda med angivande av fotograf

Skrivet om mig

Mattias är en strategisk, mogen och reflekterande ledare som kombinerar detta med mod, utvecklingsintresse och att våga vara steget före, som tex med sociala medier där han är en banbrytare.
Tillsammans har vi utvecklat ett mycket konstruktivt samarbete våra kommuner emellan.

Mattias, Jansson har på ett närmast banbrytande sätt lyckats kommunicera sitt arbete som kommunchef i Katrineholm genom att kombinera alla traditionella kommunikationsmetoder med hög närvaro och interaktivitet på Sociala Medier. På mig, som medierådgivare och krishanterare, har Mattias Jansson imponerat stort och jag kan varmt rekommendera honom till alla sorters exekutiva positioner.

Mattias är en person som skapar ett bra samarbetsklimat, tar ansvar för att ta fram lösningar, genomför dem och har förmågan att tänka nytt och skapa förändring och nytänkande.
Mattias har ett tydligt fokus på sina uppgifter samtidigt som han är trevlig och social.

Mattias är en nyfiken och klok person som tror på öppenhet och dialog. Det går inte att ta miste på hans seriösa engagemang för uppdraget som ledare i offentlig verksamhet.

När Mattias nu lämnar sin post som Kommunchef i Katrineholm, vill jag, speciellt tacka för det stora intresse och öppenhet du Mattias visat i mötet med mig som småföretagare. Du är en intresserad, kunnig och ödmjuk person som vågat trotsa de traditionella ramarna för att bryta ny mark. Lycka till på dina nya äventyr !

Mattias är en stark och driftig ledare. Med sitt lösningsfokuserade sätt inspirerar han sina samverkansparter och medarbetare till att nå målsättning som är uppsatt. Det är alltid full aktivitet där Mattias befinner sig! Han tar dessutopm både ris och ros till sig på ett konstruktivt sätt.
Jag hoppas att våra vägar kommer att korsas via våra yrken även i framtiden!

Mattias bryter ny mark och banar väg för många genom det sätt han arbetar. Jag har haft förmånen att vara talare och moderator på flera konferenser tillsammans med Mattias. Hans gedigna kunskaper inom ledarskap och kommunikation kombinerat med värdegrund och passion för att möta människor inspirerar mig likväl som jag sett det inspirera och tända gnistor hos hundratals andra.

Det är kanske inte alltid lätt att ta rekommendationer som slänger med superlativ på allvar. Dessbättre är Mattias som uppdragsgivare en person och samarbetspartner som bara KAN beskrivas med superlativ.Jag har haft glädjen att samarbeta med Mattias i olika projekt kring kommunikation och sociala medier och både hans intresse att beträda tidigare okänd mark och hans motivation att lära sig nytt och verkligen förstå nya sammanhang är inte från denna värld. Lägger vi till det hans kommunikativa förmåga, hans otroliga ledaregenskaper och hans varma och inkluderande personlighet, så är det nog omöjligt att hitta en person som skulle vara bättre lämpad att innehå en ledande befattning

Mattias är en stark ledare med stor drivkraft. Han är energisk, orädd och starkt resultatinriktad men förmår samtidigt vara lyhörd gentemot omgivningen när det gynnar uppdraget.

Mattias är en god problemlösare. Han har lätt att hålla många bollar i luften utan att tappa fokus på viktiga enskildheter.

Mattias har goda förutsättningar att fungera som chef på komunlednings-och/eller myndighetledningssnivå i större organisationer än Katrineholms kommun. Han bedöms även ha goda förutsättningar att utvecklas mot samma typer av befattningar inom näringslvet.

Dela: