Öppen för det nya

Senast jag skrev här på bloggen så var jag på väg till SKL(R), Sveriges Kommuner och Regioner för att arbeta som sektionschef för Demokrati och styrning. Ett på många sätt spännande uppdrag.

Det senaste året har jag varit tf avdelningschef/direktör på avdelningen Ekonomi och styrning där sektionerna Demokrati och styrning, Ekonomisk analys, Internationella, Statistik och sedermera Digitalisering ingick. Det har varit en intensiv tid, framförallt under förra våren och försommaren då jag också tjänstgjorde som krisledningschef för förbundets Corona-arbete.

Det har varit en tid med fantastiska medledare, jag kan berätta mer om allt spännande som hänt under dessa två år någon annan gång.

Jag upplevde dock situationen som alltmer hopplös under hösten och fattade i slutet av året beslutet att säga upp mig. För första gången i mitt liv så har jag gått ifrån ett jobb, inte till ett jobb.

Igår gick uppsägningstiden ut och just nu arbetar jag en del som projektledare i Vingåkers kommun, för närvarande med deras lokalförsörjningsstrategi. Jag är i ett antal olika rekryteringsprocesser, men vet inte än var jag landar rätt.

Jag är helt enkelt öppen för det nya!

Dela: