Personalkontoret under skinnet

Medskapande rekrytering kör vidare – och nu börjar det bli riktigt intressant. Har ägnat en timme nu åt att sätta mig in i allt som skrivits hittills om vår personalavdelning och lär mig nytt hela tiden – inte bara om oss, utan om perspektiv – det underbara med medskapande.

Detta inlägg av Tomas Bogren är mycket intressant. Vad är det egentligen att arbeta förebyggande? Ska man ägna sig åt det?

Jag tycker att proaktivitet och strategiskt arbete känns nästintill som uttjatade begrepp. Allt förebyggande arbete får sin betydelse när det omsätts i handling. Strategi handlar om ett samordnat och genomtänkt OPERATIVT arbete. Det måste omsättas i praktiken. Min erfarenhet är att det görs på bästa och enklaste sätt inom personalområdeg med arbetsrättsligt stöd som ingång. Det är strukturen för HR.

Vilket syfte har Personalavdelningen i Katrineholm med sin verksamhet?.

Dela: