Polisanmälan om hot

Jag har idag gjort en polisanmälan med följande lydelse. 
”I samband med en rekryteringsprocess på socialförvaltningen har det inkommit hot mot förvaltningschefen och en socialsekreterare tillika fackligt ombud i nämnda rekryteringsprocess. Hoten har inkommit via SMS från måndagen den 5 december 2011 till och med fredagen den 9 december 2011.”  
De berörda har fått stöd.  
Det är med avsky jag ser människor agera på detta sätt!  
 

Dela: