Polisanmälan om hot

Jag har idag gjort en polisanmälan med följande lydelse. 
”I samband med en rekryteringsprocess på socialförvaltningen har det inkommit hot mot förvaltningschefen och en socialsekreterare tillika fackligt ombud i nämnda rekryteringsprocess. Hoten har inkommit via SMS från måndagen den 5 december 2011 till och med fredagen den 9 december 2011.”  
De berörda har fått stöd.  
Det är med avsky jag ser människor agera på detta sätt!  
 

Dela:
 • Kennethmalmbie

  Ser inte heller helt blitt (avsky är ett starkt ord!)på
  dylikt förfarande, men kan inte undgå att reflektera över HUR det kommer sig
  att vissa samhällsmedborgare går över alla gränser? VAD har format dem? Blev de
  bara illvilliga av en slump eller kan vi övriga ha brustit i vårt ansvar få dem
  att anpassa sig till en gemensam ”god” samhällsnorm? Finns det någon gemensam ”god”
  samhällsnorm?