Posta på Linkedin

CC by mariosundarI takt med att vi skapar allt mer information och dessutom hänger ihop tätare, med stöd av digital kommunikation så blir det allt svårare att synas och nå rätt personer i sin webb-dialog.

Vi kan stödja oss på dem vi litar på, ”informationskuratorer” som hjälper oss att hitta det viktiga och vi smalnar av vår dialog i specifika grupper och ämnes-etiketter.

Den mänskliga hjärnan kan lagra ca tre terabyte data vilket är ca en miljontedel av all information som produceras i världen varje dag så man får vara selektiv med vad man tar in.

Jag har på senare tid märkt att Linkedin är en mycket bra community för att nå och få dialog kring specifika ämnen exempelvis ledarskap och sociala medier.

För dig som inte kommit i kontakt med tjänsten så är Linkedin ett socialt medium ungefär som Facebook, men det fokuserar på den professionella kontakten. Min profil hittar du här.

Jag får just nu drygt fem procent av bloggtrafiken direkt från Linkedin, men mer än hälften av diskussionen sker ofta i dessa grupper och det är ju den lärande dialogen man vill åt. Som vanligt kan man ju inte styra diskussionen till bloggen som man ärligt kanske skulle önska, men det tillhör ju logiken på sociala medier ;=)

Linkedin

Diskussionen förs också under en längre tid på Linkedin än på framförallt Twitter, men också Facebook. Linkedin automatgenererar e-mail med pågående diskussioner i grupperna på ett bra sätt.

Det är dessutom superenkelt att posta in i grupperna.

Så mitt tips är – Posta dina professionella inlägg och ha en bra dialog på Linkedin!

 

Dela: