Publicera en digital inspelning av en intervju?

Jag har funderat på detta med ljudupptagningar vid intervjuer. Ofta gör ju journalisten en inspelning och jag känner inte alltid igen mig i mina egna citat. Frågan är om jag kan spela in intervjun i första hand för min egen skull och om jag misstolkas och inte får det rättat kunna publicera ljudfilen på bloggen?
Det kan väl givet journalistens yrke inte vara en kränkning av journalistens personliga integritet?

När det gäller behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som det oftast är fråga om med digitala ljudupptagningar, gäller den restriktionen att behandlingen inte får innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet enligt 5 a § PuL. Omständigheter som kan medföra att kränkning uppkommer kan vara bl.a. om materialet innehåller känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL eller personuppgifter om begångna brott eller administrativa frihetsberövanden gällande enskilda individer, 21 § PuL.Frågan om huruvida kränkning uppstår eller inte i det enskilda fallet beror på en sammanvägd bedömning av personuppgifternas art, i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning uppgifterna fått eller kan befaras att få, samt vad behandlingen kan leda till.

viaSpela in ett sammanträde | Sveriges Kommuner och Landsting.

Dela: