Regioner för marknad eller samhällsbyggande?

Jag besökte SKL:s seminarium om ”Ökad tillväxt med större regioner” i Almedalen. Ett riktigt bra seminarium om den oerhört viktiga regionfrågan, se det gärna här.

Det som för mig blir allt märkligare är att det aldrig, mig veteligen diskuteras om regioner ska skapas i befintlig marknads och kulturella mönster, eller om regionerna ska bildas efter en bild våra politiker har en tanke om hur samhället i framtiden ska se ut. Met det menar jag att politikerna kan fatta beslut som faktiskt formar framtiden, inte bara beslut som tillgodoser befintliga strukturer.

Dela: