Ren kommun tillsammans

Jag har läst om flera exempel där kommuner gjort applikationer för att exemplelvis rapportera in fel och brister via samrtphones och blivit alldeles nedlusade med felanmälningar. I och för sig bra med input, men det kan bli för mycket också, vad ska man göra av allt.

Borås tänker mer medskapande, vilket jag gillar. Att medborgarna tillsammans skapar ett renare Borås är också effektivare för alla.

Om man funderar ett steg till. I våra kommande rapportsystem, hur kan vi få in bidrag till lösningen från den rapporterande medskapande medborgaren?

Iphone-kampanj för en ren kommun

I Borås vill man halvera mängden nedskräpning fram till 2020. En gratis Iphone-applikation är ett steg på vägen.

Nu släpper samverkansgruppen ”Borås rent och snyggt” en applikation till Iphone som ska hjälpa invånarna i Borås stad och kommun att bidra till en skräpfri närmiljö.

Applikationen är gratis att ladda ned via Apples nätbutik och innehåller information om var alla papperskorgar, återvinningsstationer och offentliga toaletter finns i centrala Borås.

Gruppen, bestående av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Borås City och polisen, har tagit fram applikationen eftersom ett brett engagemang runt nedskräpningsfrågan krävs för att det ska bli en förbättring. Både kommun och polis saknar möjlighet att på egen hand komma till rätta med problemet så länge skräp slängs på ett godtyckligt sätt.

– Appen gör det lättare för folk att hjälpa till med att hålla stan ren och snygg, men vi ser den också som en rolig grej som kan skapa uppmärksamhet runt nedskräpningsproblemet., säger Annika Klemming på Stadskansliet, Borås Stad.

I den offentliga debatten efterfrågas även fler papperskorgar, uppger gruppen. Många har synpunkter på var det saknas korgar. I applikationen finns därför också en funktion som gör att invånarna själva kan ge förslag på var nya papperskorgar kan sättas upp.

Alla åsikter som kommer in kommer att sammanfattas och vägas in i det fortsatta arbetet med att försöka minska nedskräpningen i Borås, meddelar samverkansgruppen. Målet är att nedskräpningen ska ha minskat med 50 procent 2020 jämfört med 2011.

viaIphone-kampanj för en ren kommun – OBIZ.

Dela: