”Respektavstånd” mellan chef och medarbetare på sociala medier

CC by loungerie

Jag lovade deltagarna på ledarskapsföreläsningen att blogga om kvarvarande frågor, för fortsatt diskussion.

Bengt Lind ställer frågan

Ledarskap och chefskap kopplat till ”respektavstånd”

Oavsett om man befinner sig i en platt eller hierarkisk organisation kan man identifiera det som man förr kallade för ”respektavstånd” då man pratar om chefskapet. Förmodligen spiller det över även på ledarskapet. Ser du några problem med att ”ocensurerat” befinna sig på arenan ”sociala media”.

Om det är ett problem tror jag framförallt beror på om det finns en skillnad i inställningen till öppenhet mellan chefen och medarbetaren. I det fall båda parter ser öppenhet som naturligt så är det sannolikt varken ett digitalt eller analogt problem.

Vad tycker du?

Dela: