Så lämnar jag kommunledningsförvaltningen

Det ska bli otroligt spännande att få arbeta mer med det bredare kommunala uppdraget än vad som varit möjligt tidigare då jag haft 17 direktrapporterande personer och ett spretigt uppdrag. Jag får i den nya kommunchefsrollen i Katrineholm en större befogenhet i verkställandet av de politiska besluten och kommer också att kunna jobba mer med frågor tillsammans med ex. de bolag som kommunen äger.

Enligt kommunstyrelsens beslut så ska ny chef för kommunledningsförvaltningen utses från den första september. Både den nya chefen för kommunledningsförvaltningen och för samhällsbyggnadsförvatningen (Lars Hågbrandt som tillträder den 1/10) kommer liksom jag att sitta i stadshuset Gröna kulle. De kommer tillsammans med mig att utgöra kommunstyrelsens tjänstemanna-ledningsgrupp.

Sari Eriksson föreslås bli chef för kommunledningsförvaltningen Katrineholms kommuns ekonomichef Sari Eriksson blir med största sannolikhet ny chef för kommunledningsförvaltningen när kommunchefen Mattias Jansson lämnar det uppdraget.

viaSari Eriksson föreslås bli chef för kommunledningsförvaltningen – Katrineholm – kkuriren.se.

Dela: