Sanningen talar för vår stolthet

Micco Grönholm – The Brand Man skriver oerhört klokt om varumärken

När jag arbetar med varumärkesutveckling fokuserar jag på fyra tätt sammanlänkade beståndsdelar. Vi kan kalla dem för varumärkets varför, hur, vad och vem. Eller för att snitsa till det lite, varumärkets 4 S: Syftet, Sekten, Saken och Sagan.

Jag läste inlägget häromdagen och kände inte att jag hade mer att tillföra på området. Men landande efter lite diskussion med några kära twänner i att försöka ge min syn på 4S och kommuner – Sveriges mest undermarknadsförda område? Jag gör det ur perspektivet den kommunala organisationen – inte platsen.

Börja med att läsa Micco Grönholms post.

Syftet

Kommuner finns för gemenskap, själva ordet kommer av latinets communis, som betyder gemensam. I en kommun skapar vi mervärden tillsammans med ett lokalt självstyre för de som bor och verkar på platsen.

Sekten

De som arbetar i kommunen gör det till stor del i yrken som man aktivt valt, sk ”kall-yrken”. Dessa val baseras på en inre övertygelse och drivkraft att vilja göra något för andra. Denna drivkraft syns, offentligt driven verksamhet har nöjdare ”kunder” i NKI undersökningar än andra branscher.

Saken

Den kommunala organisationen bildades för att ta hand om den service som marknaden inte tog hand om, det vi idag kallar vård- skola- omsorg – kommunal service. En kommun finns också för myndighetsutövning som lagstiftaren, riksdagen beslutat. En kommun styrs av över 550 lagar. Den tredje funktionen som vår organisation har är att verka för att utveckla samhället i det geografiska området – ortsutveckling såsom att verka för företagsetableringar, nya bostadsområden och bra kommunikationer.

Sagan

Sagan berättas av medarbetarena som ”har ordet”.

Foto: Jan Jonasson, Succé

– Många av de dementa kan inte prata längre, men sjunga eller tralla kan de flesta. Jag minns en kvinna, som satt i rullstol. En del i personalen använde lyft för att flytta henne. Sedan jag gått ”Vårdarsång” prövade jag att sjunga ”Rönnerdahl” för henne och ta henne i händerna, då flyttade hon sig av sig själv i ett valssteg. Vilken besparing för våra ryggar och vilket härligt ögonblick det kan bli, bara av lite sång, utbrister Maria entusiastiskt.

Foto: Jan Jonasson, Succé

– Folk gör tummen upp och är glada när man fått bort snön. Ibland blir folk sura om jag plogar vallar mot deras garageinfart, men de flesta förstår ju att snön måste ta vägen någonstans. När han röjer i bostadsområdena ser han till att dela gatorna på mitten, om det ligger hus på båda sidor. – Skulle jag ploga så att all snö hamnade på ena sidans garageinfarter skulle det bli ett ramaskri, skrattar Johan.

Foto: Jan Jonasson, Succé

– Jag har världens bästa jobb, säger Anna Frössevi. De här barnen är Katrineholms framtid.

Kommuner är bättre än sitt rykte!

Min bild är att synen på kommunal verksamhet inte står i paritet med vad den borde göra. Jag kan också höra i berättelser från förr att det inte alltid varit så.

Vad beror det då på?

Jag vet inte, men kommuner granskas hårt, vilket jag inte har något emot. Det innebär dock att du får en bild baserad på en större insyn än i många andra branscher. Jag känner det också som att många av oss som arbetar i kommunal verksamhet skulle kunna göra det med en större stolthet. Jag brukar på föreläsningar för kommunanställda ställa frågan ”Har du någonsin hört någon säga att det borde kommunen fixa?”. Det är alltid ett unisont instämmande. Det är legitimt att lägga ansvaret utanför sig själv på det större, kommunen. Det är ju också så att kommunen i mångt och mycket inte är valfri, så tillvida att du inte i alla fall har valfrihet som kund. Jag tror att det kan skapa en viss frustration. Sedan gör ju vi i kommunen också felaktigheter, som vi ska stå för. Jag kan dock inte se att det skulle vara fler än i andra branscher.

Till syvende och sist så är det ju helt fantastiskt – att få verka för andra – tillsammans. Sanningen talar för vår stolthet.

Vad tycker du?

Dela: