Självförverkligande lärande

Ken Robinson talar om lärande, eller kanske snarare om mänsklig utveckling. Han menar att vi måste se lärandet som något levande, en organism och inte något linjärt. Ett linjärt lärande kommer att hämma vår utveckling.

Jag tänker att varje människa har en inre själ, ett jag.

Varje människa har också ett mål, en potential.

Självförverkligande handlar om att komma så nära det målet som möjligt. Att bli det du kan vara!

Hur kan vi självförverkligas om vi hanterar vår utveckling och vårt lärande som att vi alla har samma mål?

Dela: