Ska man ha läxor i skolan?

CC by Avolore

Idag skriver DN-fokus om läxläsning, tyvärr inte på webb-platsen än. Artikeln tar sin ansats i läxläsningsföretag som uppenbarligen är en framgångsbransch för närvarande.

Forskaren Ingrid Westlund konstaterar att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn för barnens skolframgång.

Jag anser att det en av de viktigaste utgångspunkterna för det offentliga skolväsendet, oavsett huvudman, är att jämna ut förutsättningarna för alla elever. Att ge alla elever samma möjligheter och aktivt arbeta för att jämna ut skillnader i skolresultat baserat på ex. föräldrars skolbakgrunder. Utpräglad, ej motiverad läxläsning gör detta svårare.

En duktig lärare ser till att läxor blir onödiga, säger Ingrid Westlund…

Skolans uppgift är att klara av jobbet under skoltid…

Jag har haft barn i grundskolan i 13 år och haft samma diskussion med varenda mentor genom åren. Min linje är och har alltid varit att det kan vara bra med läxor, men bara sådana läxor som det tillför något att de genomförs i hemmet. Det kan vara matlagning, att diskutera en viss fråga, att se ett nyhetsprogram och reflektera över det, att diskutera olika saker med människor utanför skolmiljön. Men att göra mattetal eller rättskrivning och annat mer mekaniskt kunskapsinhämtande ser jag ingen poäng med att det ska göras utanför skolan. Om argumentet är att det behövs mer tid, mer vuxna i skolan då ska det problemet åtgärdas. Jag har inget emot att vi föräldrar deltar mer i skolan. Men för att ge alla barn samma chans är det inom ramen för den proffesionella pedagog-miljön i skolan det ska ske, tycker jag.

Vad tycker du?

Dela: