Ska man ha läxor i skolan?

CC by Avolore

Idag skriver DN-fokus om läxläsning, tyvärr inte på webb-platsen än. Artikeln tar sin ansats i läxläsningsföretag som uppenbarligen är en framgångsbransch för närvarande.

Forskaren Ingrid Westlund konstaterar att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn för barnens skolframgång.

Jag anser att det en av de viktigaste utgångspunkterna för det offentliga skolväsendet, oavsett huvudman, är att jämna ut förutsättningarna för alla elever. Att ge alla elever samma möjligheter och aktivt arbeta för att jämna ut skillnader i skolresultat baserat på ex. föräldrars skolbakgrunder. Utpräglad, ej motiverad läxläsning gör detta svårare.

En duktig lärare ser till att läxor blir onödiga, säger Ingrid Westlund…

Skolans uppgift är att klara av jobbet under skoltid…

Jag har haft barn i grundskolan i 13 år och haft samma diskussion med varenda mentor genom åren. Min linje är och har alltid varit att det kan vara bra med läxor, men bara sådana läxor som det tillför något att de genomförs i hemmet. Det kan vara matlagning, att diskutera en viss fråga, att se ett nyhetsprogram och reflektera över det, att diskutera olika saker med människor utanför skolmiljön. Men att göra mattetal eller rättskrivning och annat mer mekaniskt kunskapsinhämtande ser jag ingen poäng med att det ska göras utanför skolan. Om argumentet är att det behövs mer tid, mer vuxna i skolan då ska det problemet åtgärdas. Jag har inget emot att vi föräldrar deltar mer i skolan. Men för att ge alla barn samma chans är det inom ramen för den proffesionella pedagog-miljön i skolan det ska ske, tycker jag.

Vad tycker du?

Dela:
 • Andreas Ek

  Hur vill vi att uppfattningen ska vara när barnen blir stora? Ska jobbet tas med hem för att hinnas ifatt?

  Läxor borde göras i skolan på skoltid. Men gillar idén av att skapa relation med föräldrarna och skolan.

  • Kopplingen mellan jobb och skola är jag inte riktigt med på. Jag tycker att i skolan behöver eleven det pedagogiska stödet.

 • mKanala

  Klart att läxor i hemmet är, om inte ett problem så alla fall en stor utmaning. Vi har en son som precis börjat teknikprogrammet på gymnasiet. Ett av de viktigaste ämnena är matematik, så när han tog hem sin första matteläxa, kollade jag igenom hela boken i syfte att konstatera hur stor hjälp han kommer att ha av mig. Inga problem år 1 visade det sig 😉

  Vad mer är, är att matematikens didaktik har utvecklats, vilket ställer krav på föräldrarna, inte på barnen, föräldrarna måste helt enkelt lära om, för att överhuvudtaget kunna bidra. Här förstår jag att det på vissa håll i landet faktiskt utbildas föräldrar i hur didaktiken har utvecklats, t.o.m. ämnesspecifikt.

  Ytterligare en faktor, som jag ser är det här med inlärningsstilar och pedagogik. Jag inte är utbildad lärare, men har yrkesmässigt utbildad tusental personer genom åren och har en viss pedagogisk förmåga, som inte alltid fungerar perfekt när jag ska hjälpa barnen med läxor. Eftersom jag själv har en visuell inlärningsstil, hamnar jag ofta i situationen att jag förklarar matematik med ”fyra färgpennor & symboler”, något som uppenbart inte alls passar våra barn. Alltså ytterligare en utmaning för mig som ”läxhjälpare”.

  Trots att det uppstår vissa utmaningar för oss, så har vi det nog rätt bra förutsättningar, men jag inser och blir lätt orolig för andra barn (familjer) där förutsättningarna helt enkelt inte finns. Så jag måste NOG hålla med dig, Mattias 😉

  Jag är däremot inte lika benägen att avskriva matematiken ur ditt övriga resonemang. Det finns hur mycket som helst av ”tillämpad” matematik i hemmet. Där matten faktiskt kan gå från att räkna rätt (kunskap) till att både räkna rätt och förstå (kompetens, förståelse). Att helt enkelt se hur matematiken är en del av vår vardag, i stort och smått. Ett rätt bra verktyg att ha med sig, någon gång i framtiden, eller vad tror du?

  • Ska man ha läxor i skolan – om vad det gör för skillnader i samhället http://kommunchef.com/2010/08/ska-man-ha… #blogg

   • ulfgg

    @Kommunchef bra kommentar – det är inte i skolan ”svaga” elever kommer efter, utan när de inte är i skolan.

  • Ja, föräldrar med den förmågan hänger inte på träd – glad att vi är överens 🙂

   Håller med dig om tillämpad mattematik och övrig tillämpade ämnen där det TILLFÖR något att göra det i hemmet.