Skapa ditt HR-jobb!

Gå direkt till tävlingen

http://apps.facebook.com/rekrytering/

Jag har tidigare skrivit om min idé och vårt försök till medskapande rekrytering och nu är vi igång!

Grunden i försöket är att vi i Katrineholms kommun vet att de värden som skapas i vår kärnverksamhet skapas av människor, medarbetare. Bra medarbetare kräver ett bra ledarskap, där har vi många insatser, bl.a. ett pågående trainée-proram Ett stödjande ledarskap kräver bra stöd från en HR/personalavdelning.

Vi vet också att utmaningen i alla organisationer är att få ett utifrån och in perspektiv – och inte bli uppfylld bara av sina egna behov. Det är skillnad på kundperspektiv (in-ut) och kundens perspektiv (ut-in). Så istället för sedvanlig rekrytering tänkte vi låta människor utifrån, utan koppling till kommunen som arbetsgivare, vara med och påverka vårt uppdrag, organisation och därmed vilken HR-personal vi behöver. Vi har två vakanser som vi kommer att besätta utifrån detta.

Det är medskapande på riktigt!

Vi vet i dagsläge ännu inte om upplägget kommer att fungera – men nyfikenheten är enorm. Vi vill testa vår värdegrund även utåt i ett sammanhang som är nytt för oss. Vara öppna med vad vi gör och bjuda in till diskussion. Ha tillit till att människor, utan erfarenhet av oss, faktiskt kan vara med och forma vår verksamhet.

Varför inte förgylla hela rekryteringsprocessen med lite nytänkande. Vi behöver i detta fall din hjälp, du som är HR människa och känner att du förutom att få en möjlighet till egen utveckling och nya intryck även vill vara med och skapa framtidens rekryteringsprocess i Katrineholms Kommun.

Du känner dig manad, eller hur – mer information och en enkel tävlingsanmälan finns på Facebook-applikationen.

Nu skapar vi Sveriges bästa ledarstöd- tillsammans!

Uppdatering 2011-08-12

Vinnare är

Under vecka 33-34 kommer dessa fem stjärnor att träffa personalkontoret och chefer i verksamheten under en dag.

Dela: