Skapa ditt HR-jobb!

Gå direkt till tävlingen

http://apps.facebook.com/rekrytering/

Jag har tidigare skrivit om min idé och vårt försök till medskapande rekrytering och nu är vi igång!

Grunden i försöket är att vi i Katrineholms kommun vet att de värden som skapas i vår kärnverksamhet skapas av människor, medarbetare. Bra medarbetare kräver ett bra ledarskap, där har vi många insatser, bl.a. ett pågående trainée-proram Ett stödjande ledarskap kräver bra stöd från en HR/personalavdelning.

Vi vet också att utmaningen i alla organisationer är att få ett utifrån och in perspektiv – och inte bli uppfylld bara av sina egna behov. Det är skillnad på kundperspektiv (in-ut) och kundens perspektiv (ut-in). Så istället för sedvanlig rekrytering tänkte vi låta människor utifrån, utan koppling till kommunen som arbetsgivare, vara med och påverka vårt uppdrag, organisation och därmed vilken HR-personal vi behöver. Vi har två vakanser som vi kommer att besätta utifrån detta.

Det är medskapande på riktigt!

Vi vet i dagsläge ännu inte om upplägget kommer att fungera – men nyfikenheten är enorm. Vi vill testa vår värdegrund även utåt i ett sammanhang som är nytt för oss. Vara öppna med vad vi gör och bjuda in till diskussion. Ha tillit till att människor, utan erfarenhet av oss, faktiskt kan vara med och forma vår verksamhet.

Varför inte förgylla hela rekryteringsprocessen med lite nytänkande. Vi behöver i detta fall din hjälp, du som är HR människa och känner att du förutom att få en möjlighet till egen utveckling och nya intryck även vill vara med och skapa framtidens rekryteringsprocess i Katrineholms Kommun.

Du känner dig manad, eller hur – mer information och en enkel tävlingsanmälan finns på Facebook-applikationen.

Nu skapar vi Sveriges bästa ledarstöd- tillsammans!

Uppdatering 2011-08-12

Vinnare är

Under vecka 33-34 kommer dessa fem stjärnor att träffa personalkontoret och chefer i verksamheten under en dag.

Dela:
 • Pingback: Katrineholmsbloggar (@KHOLMbloggar)()

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Spännande initiativ!

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

  • Emelie Geiborg

   Mycket spännande idé som ska bli intressant att följa! Kul att ni gör idéer till verklighet. Jag hoppas verkligen ni kommer få in mycket bra och nytt via detta, som ni sedan också kan använda för att utvecklas ännu mer.

   • Tack Emelie
    …och du vet att du alltid är välkommen tillbaka, var jag än är 🙂
    (vill du sprida tävlingen blir jag extra glad)

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Pingback: Maj Andrén Skog (@MindfulMaj)()

  • @mKanala

   Tänker att ni borde få in en del HR/personalinriktade kompetenser i detta medskapande. Utifrån och in perspektivet förstår jag är utanför kommunen och kanske t.o.m. kommuner/myndigheter.

   Efter att i 6 år jobbat med bl.a. performance management och learning management plattformar och processerna kring kompetensutveckling, inser jag att det ofta är bra att få in perspektivet av de som faktiskt är ”kunder” till en HR/personalavdelning eller t.o.m. ett general management perspektiv t.ex. genom någon som är duktig på processutveckling/analys.

   Så mitt lite generella tips är, försök få med någon som varit chef/ledare för en personalintensiv organisation. I det perspektivet tänker jag intensiv som dels mycket personal, men också att det i organisationen varit större förändringar, som påverkat/förändrat kraven på kunskap och kompetens radikalt.

   Sen skulle jag också ta med någon som faktiskt har ett helikopter eller t.o.m. satellitperspektiv på HR-processerna, någon som har konkret erfarenhet av att koppla ihop och integrera HR/personalprocesserna med organisationens/kommunens huvudprocesser, ett område där HR-avdelningen ofta får ”däng”, för att man inte förmår att påvisa hur HR-processen bidrar till organisationens kundnytta och leverans.

   Nåt sånt…

   • Väldigt klokt, jag håller med dig och tar det vidare med personalchefen.

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Pingback: Tomas Bogren (@TomasBogren)()

 • Pingback: Tomas Bogren (@TomasBogren)()

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Pingback: Nina Andersson (@Nina_Andersson)()