Skrämsel-propaganda mot sociala medier!

CC by stuant63

CC by stuant63

Igår kontaktades jag av en journalist som ville ha ett kort citat om drivkraften i att använda sociala medier, sett ur kommunens perspektiv till en bilaga i en rikstäckande tidning. Det ställde jag gärna upp på, men ville gärna se texten i sin helhet. När jag såg texten insåg jag att detta måste vara något käpprätt och…

Nåväl, kritik ska ju ses som en utgångspunkt för dialog där olika ståndpunkter ska brytas mot varandra tänkte jag och kontakade den trevliga journalisten och frågade om jag kunde få bemöta det som framkom. Tyvärr var det platsbrist, men om jag gjorde ett utkast direkt under kvällen så skulle det kanske gå. Nedan ser ni i huvudsak de citat som fanns i den ursprungliga texten och mina förslag till svar.

Sociala medier – tidstjuv eller värdeskapare

Nästan alla verkar göra det nu för tiden. Sociala nätverkssajter som Facebook och Twitter har nu också blivit en arena för företag och kommuner.

Mattias Jansson, kommunchef i Katrineholm, tillhör en av de flitigare användarna av sociala medier inom den offentliga förvaltningen.

– Nästan fem miljoner svenskar använder sociala medier, följaktligen ska vi vara där, säger han.

Har du som arbetar i en kommun hört att ”Det borde kommunen göra!” – frågar Mattias Jansson. Kommunen är för det gemensamma, därför blir sociala medier så viktiga för kommunerna de som du vill ändra en sådan inställning. Om du vill att medborgarna själva engagerar sig i det gemensamma så måste du våga släppa in och då finns bl.a. sociala medier som ett verktyg för att ha en öppen, givmild och personlig attityd och en öppenhet av att ta intryck av andra i kommunikation.

Men skepsis finns. Utmaningen har legat i att synliggöra och mäta de positiva effekterna. Många beslutsfattare ser sociala medier som en tidstjuv, och inte som ett mervärde.

Det handlar om att sätt att verka tillsammans med sitt nätverk, att inte göra denna kommunikationsform vid sidan av annat, utan i det vi gör hela tiden menar Mattias Jansson.

Revisionsbyrån x har sett många företag ta sina första steg mot att anpassa sig till denna nya utveckling. Byrån har precis stöttat x i val av leverantör för satsning på sociala medier.

– Det är i sociala medier 80-talisterna och 90-talisterna lever sina liv. Man måste vara med där för att kunna nå den gruppen av människor som att vana att kommunicera där, säger x, manager på x.

Detta är inte en generationsfråga, det är en fråga om förhållningssätt. Vi delar världen och efter kommunikation också värden mellan generationerna. Sociala medier är en del av vår värld fortsätter Mattias Jansson.

Nackdelen är att kommunikationen inte kan kontrolleras, som exempelvis reklam på stan eller annat media. Men enligt x, konsult på x, kan bristen på kontroll faktiskt vara den största fördelen.

Om man tycker att det är en risk att inte kunna kontrollera budskap så är man redan illa ute. Vi måste våga hantera det andra tycker att vi är, inte bara det vi själva har definierat. Man kan inte välja om man ska vara med, vi är redan där – säger Mattias Jansson.

– Det är ett paradigmskifte där två världar möts. För de unga är kontrollen ingen nödvändighet. Men sett ur den nuvarande världen så är det en nackdel, säger han.

Den nuvarande världen innehåller detta menar Mattias Jansson.

En invändning kan också vara att konfidentiell information kan läcka ut på grund av missbruk av sociala medier.

Jag tror att om det blir ett problem på med denna kommunikationsform så är det ett problem även i annan kommunikation.

Det viktiga är att investeringar i sociala medier sätts i samband med företagens behov och övergripande vision. Dessutom att de anställda använder sociala medier på ett sätt som rimmar med företagets riktlinjer.

De anställda som agerar på ett sätt utanför organisationens riktlinjer kommer att fortsätta göra det i sin yrkesutövning. Skillnaden blir att det syns mer på sociala medier, säger Mattias Jansson.

x sticker inte under stol med att det är resurskrävande att vara aktiv i sin kommunikation med andra människor på nätet.

– Att blogga kan vara ett bra sätt för en vd att profilera sig. Men frekvensen är väldigt avgörande. Man måste ha intressanta saker att säga i stort sett varje dag, säger x.

Jag bloggar på kommunchef.com samt på använder facebook och twitter varje dag. Jag gör det som en del av mitt arbete och som en del i min utveckling. Jag får tillbaka minst lika mycket som jag ger. Det handlar inte om att göra detta utöver det vi idag gör, utan att göra det som en del av det vi gör.

Det hela slutade med att det blev för mycket text, varför jag valde att inte delta alls. Jag vill inte förknippas med denna typ av utstuderat svartmålande från dem som känner sig hotade. Den trevliga journalisten lovade verka för en separat artikel.

Någon som känner igen sig?

Dela:
  • [Nybloggat] Skrämsel-propaganda mot sociala medier! #smios – http://kommunchef.com/2010/10/skramsel-p… #blogg

  • Har inte fått medverka i artiklar av den typ du tar upp men jag känner igen problematiken med dem som känner sig hotade av sociala media och därför skjuter dem ifrån sig.

    Kvällens Aktuellt tog ju också upp sociala media kanske ur ett litet annat perspektiv men med i mitt tycke även där med syfte att förminska dess betydelse.

    Sociala media ger mig personligen mycket – framför allt input från andra och en dialog kring olika frågor jag är intresserad av och jag kommer därför fortsätta att använda mig av dem – hoppas att du kommer att göra detsamma. Det ger mig mycket att följa dig!

  • Pingback: Kommunchef kommenterar #kommkomm – 2 November, 2010()

  • läser dina rader, för att jag är info-intresserad, politiker, kommunanställd och har bott i Kattne. Hålls mycket på nätet även om bloggen verkligen ligger i träda men … nog anses det lite underligt bland många jag känner att jag läser/skriver så mycket på Internet. Twittrar inte, har inte FB på telefonen, lär mig en massa saker om sådant jag är intresserad av och deltar i diskussioner jag inte skulle komma i närheten av annars. Men … minns också alla dem som inte ö h t har datamöjlighet. Go on, Mattias!