Sluten enfald – öppen kommunikation

CC by Sanj@yJag tror att enfald och därmed extrema åsikter alltid frodas i slutna sammanhang.

Det spelar ingen roll om vi talar om ett äldre par som företrädesvis skapar sin världsbild mellan varandra. En högt uppsatt chef som bara omger sig med likasinnande, eller en främlingsfientlig person som hämtar sin näring i nätverk med likasinnade.

Det går att använda internet till detta – men också till mycket annat. De slutna nätverken, ja för all del alla nätverk är helt enkelt lättare att hantera och upprätthålla med digital kommunikation.

Egentligen skiljer det sig inte i analoga nätverk. Om du bara umgås i din schack-klubb, i din hembygdsförening eller med ditt gamla kompisgäng så kommer du inte att få ny input utifrån. Om åsikterna inte är tillräkligt divergerande får du inte mångfalden, utan istället en enfald av intryck som riskerar att göra att din världsbild förminskas.

Twitter är ett extremt öppet nätverk, en blogg likaså. Facebook är ju svårare på det sättet – där vidhåller man lätt det nätverk man redan har.

Vi människor har en dragning till enfald. 95% av de tankar vi tänkte vi igår också. ”Människan ställd inför val är mer ovillig att förlora det hon har än driven av önskan att vinna vad hon inte har.” Vi behöver input utifrån.

Vi har behov av olika nätverk – men vi måste tänka på att öppna upp då dragningen åt det inneslutna ger sig automatiskt.

CC by Shakespearesmonkey

Men det är också så att mycket av dessa avarter faktiskt syns i öppna kommentarsfält. Där tycker jag att DU, jag, alla har ett ansvar att delta.

Det görs inte av ”de goda” i tillräklig utsträckning tycker jag.

Ta denna blogg som exempel. Etthundratusen unika besök varje år och ungefär en procent av besöken kommenterar, tacksam för var och en 🙂

Det är sociala forum och om du läst något så ge din reaktion oaktat om det bara är ett gillande eller inte och kanske bara så kort som ”håller inte med” eller ”tack” om du inte vill skriva mer.

Det är vårt ansvar tycker jag!

Dela: