Snabba frågor till Botkyrkas nya kommundirektör

Fick några frågor till nästa nummer av kommuntidningen Pejl. Min vana trogen passade jag också på att vända på kuttingen och fråga vad ni vill fråga.

Mattias_Jansson_041

Först ut PEJL-frågorna

Vad gör en kommundirektör?

Jag leder den kommunala organisationen så att medborgarna ska få det som de förtroendevalda beslutat. Det betyder att jag dels tillser att vi som tjänstemän tar fram underlag för beslut och sedan att beslut verkställs.

Hur har dina första månader varit?

Fantastiska! Botkyrka har en kraft som jag inte kunnat ana.

Beskriv din bild av platsen Botkyrka.

Botkyrka innehåller så mycket olika. Bredden och synen på bredden som en styrka är det som utmärker platsen.

Frågor från Facebook och Twitter

 Anna Grönlund – Vad motiverar dig att göra jobbet när det går trögt?

Att göra skillnad oaktat utgångsläge.

Tobias Karlsson – Hur lagom är du?

Ingen är lagom. Lagom är en beskrivning av en grupp, jag tror på individers olikheter. Styrkan är när olikheter möts. I Botkyrka kommer det till uttryck bl.a. i vår syn på interkulturalitet.

Anders Lindh – Vad är den största utmaningen för yrkesrollen?

Att som opolitisk tjänsteman vara en brygga mellan den politiska logiken och den profesionella förvaltningen.

Lena Leigert Fd Carlsson – Varför jobbar du? (Kan vid första anblicken tyckas vara en korkad fråga, men den blir mer intressant ju mer man tänker på den)

Jag jobbar för att jag vill göra skillnad för människor. Att påverka i en positiv riktning ger mitt liv mening.

Helena Ericson Vad kommer du att bidra med som gör Botkyrka till framtidens kommun (tänker förskolesatsningen i kombination med andra svåra prioriteringar)

Jag kommer att se till att förvaltningsorganisationen fungerar optimalt så att vi utför vårt uppdrag efferktivt med fokus på medborgarna. För Botkyrkas del innebär det förutom ordning och reda vi arbetar med öppenhet, kreativivitet och att vi inte låter våra rädslor hindra oss.

 Marie Johansson – Hur ser du på bibliotekens roll i Botkyrka

Biblioteken har en viktig roll som såväl mötesplats som kunskapsbringare.

 Botkyrka Telegram – Vad överaskade dig mest när du kom till Botkyrka

Grödningelandet landsbygd, spetskompetensen i kommunen och att kommuner kan vara så lika men ändå så olika.

Dela: