Sociala medier & Ledarskap

Under ledarskapsveckan i Katrineholms kommun så talade jag om min syn på ledarskap utifrån Fem deviser. Vi är vår värld! För mig är ledarskap att påverka och att påverkas. Som ledare och kommunchef är min vision ”Vi är vår värld”. Var och en ser vi vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma.

Delaktighet i problemet ger förändring.

Delaktighet kräver öppenhet.

Öppenhet ger sårbarhet.

För att öppenhet ska bli meningsfull krävs feedback.

Dela: