Staten – en urdålig ledare

Find Your Place by darkmatterAllt mer i samhällsdebatten går ut på att staten ska kontrollera hur kommunerna utför sitt uppdrag. Samtidigt får kommunerna allt mindre pengar och blir alltmer detaljstyrda.

Strategin är kontroll istället för resurser. Kommunerna lägger idag 90% av sin budget på vård- skola omsorg och alla resurser går till verksamhet.

Låt oss – bara för en stund översätta detta agerande till ledarskap.

Jag vill att du som medarbetare ska göra ett bra jobb, ska jag då;

  1. Kontrollera ditt arbete i minsta detalj
  2. Sänka din lön och stryka alla kompetensutveckling
  3. Vara tydlig med att om du inte sköter dig så får du sparken

 Eller…

  1. Lita på dig som medarbetare
  2. Stärka dig genom kompetensutveckling och återkoppling
  3. Ge dig och utkräva ansvar

'how to win friends and influence people' by bubbo.etsy.comDet är vad staten gör, oavsett politiskt parti. Utgångspunkten för den inställningen tror jag är att man gett ifrån sig en uppgift med inte ett ansvar. Samhällsordningen utkräver gärna ansvar så högt upp som möjligt i hierarkin – en god ledare faller inte för det.

De flesta har insett att klassisk betingning har sina begränsningar.

Upp till bevis staten – Ledarskap inte detaljkontroll!

Dela: