Stöd till chefer förutsätter att du fattar chefens verklighet

CC by DaveBleasdale

Jag har en bakgrund som personalare (HumanResources) och brinner fortfarande för de frågorna. Med åren som chef så inser jag hur annorlunda jag skulle ha kunnat agera i min roll som chefsstödjare. Jag kunde aldrig riktigt förstå varför inte cheferna gjorde som vi sa. Jag älskar Kirkegaards konstaterande.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

(Kirkegaard)

Som chef förstår jag att jag har tillkortkommanden. Alla personalspecialister borde ha testat på det verkliga chefsskapet för att kunna stödja på ett bra sätt.

En stödprocess (ex HR) har inget värde utan att stödja kärnprocessen (ex bra skola)!

 

Uppdatering 2013-02-01

Efter synpunkter inom organisationen så vill jag understryka att dessa tankar är riktade till stödprocesser överhuvudtaget, inte enbart personal och att det inte riktar sig speciellt till någon HR eller personalavdelning. Det är ett självkritiskt sätt att bjuda på min egen erfarenhet.

Dela: