Strategi för lärande – inte makt

CC by everywhereisimagined

CC by everywhereisimagined

Jag har arbetat både som handläggare och chef. En sak är säker, formulerade strategier känns allt mindre viktiga ju mer jag lär mig och ju mer makt jag har, eller i vart fall känner 😉

Vi har mängder med strategier, policies och program, närmare 130 stycken sist vi gick igenom dem. Som en del av vårt nya styrsystem (pdf) så går alla ut i mitten på nästa år. Varje verksamhet går nu igenom sina dokument och bara de som är av vikt för den politiska styrningen ska vara kvar och då bara i de delar som faktiskt är politisk inriktning. Allt ska istället fokuseras kring kommunplanen som är den politiska inriktningen för mandatperioden. Min sinnebild av resterande dokument är att de är få till antalet och att varje dokument samlar ett antal politiska inriktningar.

Men det finns motkrafter. Det finns de som brinner för styrdokument såsom strategier och riktlinjer. Det är tex myndigheter som anser att vi måste olika detaljbestämmelser. Det är också vi, i systemet, i kommunen som driver fram strategier. Min bild är att det ofta sker för att påverka det som ligger utanför vårt vardagliga mandat. Vi vill att någon annan ska fatta ett beslut som vi sedan kan hänvisa till för att utöka vårt inflytande.

Strategier inom ditt yrkesområde ger dig makt. Men många strategier skapar icke-styrning. Däri ligger paradoxen.

Joakim Jardenberg skriver den bästa strategin för sociala medier: en oneliner .

”We strive to incorporate online and social media channels into all [our] everyday operations”

Denna strategi har det som behövs menar han. Det är sannolikt sant. Men det finns flera dimensioner. Ett strategidokument kan ge trygghet för den som inte redan har tryggheten i sig. Det är där processen kommer in, som inlägget också tar upp. Processen kan ge trygghet.

När ett strategidokument skapas för att utöka makten för någon del i organisationen är det något fel på ledarskapet. Frågan då ska inte lösas med dokument utan med delegation och tydlighet. För ner frågan i organisation eller tydliggör vad som ska göras.

Ta inte makt över det du inte ansvarar för och ta inte ansvar för det du inte har makt över.

Jag tror helt enkelt att vi kommer att få fortsätta att leva med långa strategidokument. Det vi ska göra är dock att se dessa dokument som ett lärande. Därför ska dokumenten ta upp våra nya frågor. De ska alltid vara tidssatta, de ska vara få, de ska omfatta de områden vi inte redan behärskar och de ska ge trygghet i införandet både av frågan. När vi arbetat med området ett tag kommer vi att kunna hantera det kompetensmässigt. Vi kanske rent av är förtrogna inom kunskapsområdet. Då behövs inte strategin längre. Då har den fyllt sitt syfte – att lära oss.

Dela: