Sveriges viktigaste jobb

Kommuner är bättre än sitt rykte, leve dig som kommunanställd!

Visste du att de mest engagerade medarbetarna finns i landsting och kommuner. Medarbetarna känner högre motivation, tycker jobbet är mer utmanande, ser mer fram emot att gå till jobbet och ser i högre utsträckning än privat och statligt anställda betydelsen av vad de gör.

SKL ska  genom en fyraårig kommunikationssatsning ”Sveriges Viktigaste Jobb” öka kunskapen om – och nyansera bilden av – jobben i välfärdssektorn.

Dela: