Synliggöra uppdragsgivaren

Häromdagen så hade vi upptakt på vår verksamhetsplanering. För andra året i rad så har vi det genom att kommunstyrelsens ordförande ger sin bild av vad kommunstyrelsen enligt budgeten har för förväntningar på kommunledningsförvaltningen inför kommande år. Det är mycket uppskattat.

Jag tror att det är oerhört viktigt att synliggöra uppdragsgivaren på detta sätt. I allt vi gör måste vi tänka utfrån och in. Uppdragsgivaren kommunstyrelsen representerar medborgarna och oavsett om vi arbetar med IT, ekonomi eller personalfrågor eller andra stöd och ledningsprocesser så måste det alltid göras i förhållande till en slutkund. I vårt fall är slutkunden kommunmedlemmen och dennes behov är bestämda av de folkvalda.

Eller som kommunstyrelsens ordförande uttryckte det vid mötet.

Jag är medborgarföreträdare, kommunchefen är organisationsföreträdare

Löfte och leverans måste gå hand i hand, men ska inte blandas.

Dela: