Ta ansvar

Jag fick för några år sedan lära mig något jag verkligen har haft nytta av på temat att ta ansvar. Det var min dåvarande handledare som refererade till Christopher Avery´s tankar om ansvarsprocessen, som förklarar så mycket av vilka strategier människor använder för att undfly ansvar. Med ansvarstagande menar Avery – att jag tar ansvar för mina handlingar, (moget) ansvarstagande, fritt val och vilja, ”jag har makten över mig själv”.

Ta dessa punkter till hjälp när du tittar på ditt eller andras flykt från ansvar nästa gång.

Obligation – skyldighet, måste, men vill inte, borde, plikt, jag har inget engagemang. ”Jag checkar ut mentalt”.
Quit- ”lägger av” 
Shame – känner skuld, skäms över mitt handlande. Misstag är oförlåtliga. Blir handlingsförlamad.
Justify – skyller på omständigheterna, jag hade inte en chans, det som hänt är utanför min kontroll…..
Lay blame – letar syndabock, skyller på någon annan, det som hände var hennes/hans fel, min chefs, organisationen ,min samarbetspartner.
Denial – förnekande, det har inte hänt, det har inte med mig att göra, varför bry sig i onödan
Det enda att göra som medmänniska är att inte gå med i denna flykt. Att fortsätta ställa frågan och inte backa. Att inte kräva ansvar av andra är inte godhet, utan precis tvärtom. Den som inte krävs på ansvar får inte samma möjligheter att utvecklas. För att ha ansvar måste vi var och en ta ansvar. Ansvar kan vara att göra, men också att föreslå lösningar. Alla problem och utmaningar vi ser har en lösning.
Det mesta av våra handlingar går att förklara. Problemet är att förklaringarna används som ursäkt för handlandet. Våra val är vårt ansvar och kan aldrig förklaras bort!
Den som inte tar ansvar för motgång kan heller inte ta ansvar för medgång!

 

Dela: