Etikettarkiv: E-förvaltning

Kommunala framtidsutmaningar

Med ett katrineholmsperspektiv i delårsbokslutet för årets första åtta månader. Vi lever i en allt mer globaliserad värld med ett konstant högt förändringstryck. Den demografiska utvecklingen är en sådan utmaning. I Katrineholms kommun kommer antalet…

Delaktighet tar och ger tid #fb

Med tanke på dikussionen om e-government mm tänker jag så här; Den demokratiska processen är i första hand en fråga om förhållandet mellan de folkvalda representanterna, dvs politikerna och medborgarna. Den måste få ta tid, det…