Etikettarkiv: Katrineholm

Välfärdens framgång ligger inte i kontroll utan i din kompetens

Den kommunala verksamheten blir alltmer pressad mellan lagstiftarens krav – kontroll och medborgarnas vilja och inflytande. Fenomen kan betecknas som att den lokala rådigheten minskar. Allt ska bli bättre genom att fler kontrollmyndigheter ges fler…

Kommunala framtidsutmaningar

Med ett katrineholmsperspektiv i delårsbokslutet för årets första åtta månader. Vi lever i en allt mer globaliserad värld med ett konstant högt förändringstryck. Den demografiska utvecklingen är en sådan utmaning. I Katrineholms kommun kommer antalet…