Etikettarkiv: kostnader

Anpassning innebär varsel av 80 medarbetare

Bildningsförvaltningen har gjort en rad förändringar under den senaste tiden för att anpassa sin verksamhet till gällande förhållanden och i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Verksamhetsförändringar som är kopplade till…

Kostnader för vård- skola- omsorg i Katrineholm

Katrineholms kommuns standardkostander ligger i paritet med riket (+0,1% totalt) men vi lägger mer pengar på barnomsorg och skola än den beräknade standardkostnaden. 2010-års värden med 2009 inom parentes +7,7% (-4,8%) för barnomsorg +4,5% (+11,5%) för grundskola…